Fra andre udgivere 2011 og tidligere

En oversigt over udgivelser og værktøjer fra andre udgivere end Cabi.

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft
31. december 2011
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Beskæftigelse og socialpolitik i EU

Beskæftigelse og socialpolitik i EU
1. december 2011
Udgiver: Europa Kommissionen

Handicap og arbejdsliv

Handicap og arbejdsliv
1. december 2011
Udgiver: Socialstyrelsen

Inspirationskatalog - matchgruppe 2

Inspirationskatalog - matchgruppe 2
1. december 2011
Udgiver: DISCUS

Kognitive vanskeligheder

Kognitive vanskeligheder
1. december 2011
Udgiver: Greve Kommune, Job og Socialservice / LBR Greve

Når kassen smækkes i

Når kassen smækkes i
1. december 2011
Udgiver: AKF / Rådet for Socialt Udsatte

Samtaleguide - lettere psykiske vanskeligheder

Samtaleguide - lettere psykiske vanskeligheder
1. december 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen / PPclinic

Sanktioner - matchgruppe 3

Sanktioner - matchgruppe 3
1. december 2011
Udgiver: Slotsholm / Arbejdsmarkedsstyrelsen

Virksomheders sociale engagement

Virksomheders sociale engagement
1. december 2011
Udgiver: SFI

CSR i Europa

CSR i Europa
1. november 2011
Udgiver: Europa-Kommissionen

Evaluering af personlig assistance

Evaluering af personlig assistance
1. november 2011
Udgiver: DISCUS for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Førtidspensionister i job

Førtidspensionister i job
1. november 2011
Udgiver: DISCUS / Arbejdsmarkedsstyrelsen

Færre beskæftigede i almene boliger

Færre beskæftigede i almene boliger
1. oktober 2011
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Hvad virker i aktiveringsindsatsen?

Hvad virker i aktiveringsindsatsen?
1. oktober 2011
Udgiver: NewInsight/BR Nordjylland

Håndbog i virkningsevaluering

Håndbog i virkningsevaluering
1. oktober 2011
Udgiver: NewInsight/BR Nordjylland

Køn, handicap og beskæftigelse

Køn, handicap og beskæftigelse
1. oktober 2011
Udgiver: SFI

Strategisk ledelse af mangfoldighed

Strategisk ledelse af mangfoldighed
1. oktober 2011
Udgiver: Personalestyrelsen / Integrationsministeriet

Unge på førtidspension

Unge på førtidspension
1. oktober 2011
Udgiver: LG Insight

Voksne unge i skizofrenispektret

Voksne unge i skizofrenispektret
1. oktober 2011
Udgiver: Strategisk Netværk

Afklaringsforløb og personlig kontakt

Afklaringsforløb og personlig kontakt
1. september 2011
Udgiver: Marselisborg Praksisvidencenter

BR og jobcentrene

BR og jobcentrene
1. september 2011
Udgiver: Beskæftigelsesregionerne

CSR - en praktisk guide

CSR - en praktisk guide
1. september 2011
Udgiver: Karnov Group

Langtidsledighed

Langtidsledighed
1. september 2011
Udgiver: BR Midtjylland

Levende billeder - job og handicap

Levende billeder - job og handicap
1. september 2011
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap, AMS

Social arv og geografi

Social arv og geografi
1. september 2011
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Sociale klausuler

Sociale klausuler
1. september 2011
Udgiver: VFSA / Cabi

Zoom på arbejdsmarkedet - del 1

Zoom på arbejdsmarkedet - del 1
1. september 2011
Udgiver: LO

Handicap og beskæftigelse 2010

Handicap og beskæftigelse 2010
1. august 2011
Forskelle i beskæftigelsessituationen for personer med handicap i de enkelte regioner er i fokus i denne rapport.

Mentorbogen

Mentorbogen
1. august 2011
Bogen er en guide til dig, der skal være mentor. Du får konkrete værktøjer og brugbar viden, der kan hjælpe dig i dit arbejde som mentor.

Sæt mål og styr efter dem

Sæt mål og styr efter dem
1. august 2011
Beskæftigelsesregion Syddanmark

Tættere på arbejdsmarkedet?

Tættere på arbejdsmarkedet?
1. august 2011
Udgiver: SFI

Unge arbejdsløse i Europa

Unge arbejdsløse i Europa
1. august 2011
Udgiver: Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Social ansvarlighed giver gevinst

Social ansvarlighed giver gevinst
9. juni 2011
Udgiver: Dansk Erhvervsavis

BestPraxis

BestPraxis
1. juni 2011
BestPraxis 1, 2011 - bedste praksis inden for iværksætteri og forretningsudvikling blandt nydanskere - udgivet af Etnisk Erhvervsfremme.

Indvandrere og aktivering

Indvandrere og aktivering
1. juni 2011
Udgiver: AKF

Virksomhedsrettet aktivering

Virksomhedsrettet aktivering
23. maj 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Fra kontanthjælp til job eller uddannelse
1. maj 2011
Udgiver: DISCUS

Kogebog. Forandringsteori i indsatsen

Kogebog. Forandringsteori i indsatsen
1. maj 2011
Mploy

Anbefalinger til seniorpraksis

Anbefalinger til seniorpraksis
1. april 2011
Udgiver: VINSA

Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse
1. april 2011
Udgiver: SFI

Jobsamtaler med etniske minoriteter

Jobsamtaler med etniske minoriteter
1. april 2011
Udgiver: Iben Jensen, Roskilde Universitetsforlag

Livet på laveste sociale ydelser

Livet på laveste sociale ydelser
1. april 2011
Udgiver: Københavns Universitet, Roskilde Universitet, CASA og Aalborg Universitet

Seniorfastholdelse - kortlægning af behov og praksis

Seniorfastholdelse - kortlægning af behov og praksis
1. april 2011
Udgiver: VINSA

Sygefravær - en værktøjskasse

Sygefravær - en værktøjskasse
1. april 2011
Udgiver: Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR

Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR
1. marts 2011
Udgiver: L&R Business

Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
1. marts 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedstyrelsen

Vidensopsamling om unge ledige under 30 år

Vidensopsamling om unge ledige under 30 år
1. marts 2011
Udgiver: Marselisborg Praksisvidencenter

Analyse af den aktive beskæftigelsesindsats

Analyse af den aktive beskæftigelsesindsats
1. februar 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmiljø og fravær

Arbejdsmiljø og fravær
1. februar 2011
Udgiver: Lederne

Kommunen og civilsamfundet

Kommunen og civilsamfundet
1. februar 2011
Udgiver: Lundgaard Konsulenterne

Lokal integration af førtidspensionister

Lokal integration af førtidspensionister
1. februar 2011
Udgiver: SFI

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS
1. februar 2011
Udgiver: ISS

Sundhedsindsatser for sygedagpengemodtagere

Sundhedsindsatser for sygedagpengemodtagere
1. februar 2011
Udgiver: KL

Sygemelding på deltid hjælper ikke sygemeldte af psykiske årsager

Sygemelding på deltid hjælper ikke sygemeldte af psykiske årsager
1. februar 2011
Udgiver: SFI

Unges manglende uddannelsesstart

Unges manglende uddannelsesstart
1. februar 2011
Udgiver: Rambøll / Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Etniske minoritetskvinder uddanner sig for at arbejde

Etniske minoritetskvinder uddanner sig for at arbejde
1. januar 2011
Udgiver: SFI

I job og uddannelse - med psykisk sårbarhed

I job og uddannelse - med psykisk sårbarhed
1. januar 2011
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap, AMS

Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene

Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene
1. januar 2011
Rambøll Management for Beskæftigelsesregion Syddanmark

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen
1. december 2010
Udgiver: NFA

Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
1. oktober 2010
New Insight og Væksthuset

På vej mod job efter en arbejdsskade - evaluering

På vej mod job efter en arbejdsskade - evaluering
1. februar 2010
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

Manual til mangfoldighedsledelse

Manual til mangfoldighedsledelse
1. januar 2010
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Den logiske model: Et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser

Den logiske model: Et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser
1. august 2008
Notat. KREVI

Mangfoldighedshjulet - redskaber til mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedshjulet - redskaber til mangfoldighedsledelse
1. januar 2008
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder