Fra andre udgivere

En oversigt over udgivelser og værktøjer fra andre udgivere end Cabi.

De udsatte grupper og arbejdsmarkedet

De udsatte grupper og arbejdsmarkedet
9. august 2016
Udgiver: SFI

Socialpolitisk redegørelse

Socialpolitisk redegørelse
1. juli 2016

Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet

Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet
1. juli 2016
Udgiver: Det Nationale Forksningscenter for Velfærd

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser
1. juni 2016
Udgiver: CFBU

Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet

Stress, mobning og tunge løft sender folk ud af arbejdsmarkedet
1. juni 2016
Udgiver: AE

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet
17. maj 2016
Udgiver: KORA

Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse

Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse
9. maj 2016
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked pg Rekruttering

Fast track for sygemeldte i kommunerne

Fast track for sygemeldte i kommunerne
1. maj 2016
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med Deloitte

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet
1. maj 2016
Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Omsorgssamtale - Forbered dig til omsorgssamtalen

Omsorgssamtale - Forbered dig til omsorgssamtalen
1. maj 2016
Udgiver: Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Projekt Unge Mønsterbrydere

Projekt Unge Mønsterbrydere
1. maj 2016
Udgiver: Huset Zornig

Evidens om effekten af indsatsen for ledige seniorer

Evidens om effekten af indsatsen for ledige seniorer
28. april 2016
Udgiver: Det nationale forskningscenter for velfærd

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde
1. april 2016
Udgiver: Center for Ungdomsforskning

Review af resultatbaseret styring

Review af resultatbaseret styring
1. april 2016
Udgiver: KORA

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet
7. marts 2016
Udgiver: Lederne

Analyse af lønmodtagernes sygefravær

Analyse af lønmodtagernes sygefravær
1. marts 2016
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer

Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer
1. marts 2016
Udgiver: Rigsrevisionen

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne
1. marts 2016
Udgiver: Ankestyrelsen

Opstartsevaluering af sygedagpengereformen

Opstartsevaluering af sygedagpengereformen
26. januar 2016
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Deloitte

Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde?

Personer med et handicap: Hvad skal der til for at komme i arbejde?
1. januar 2016
Udgiver: Ankestyrelsen

Processen for sager der behandles i et rehabiliteringsteam

Processen for sager der behandles i et rehabiliteringsteam
23. december 2015
Udgiver: MPLOY for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Brugen af delvise raskmeldinger

Brugen af delvise raskmeldinger
17. december 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling

Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling
9. december 2015
Udgiver: Deloitte

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt
8. december 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen

Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen
1. december 2015
Udgiver: MPLOY

Profilering af ledige

Profilering af ledige
1. december 2015
Udgiver: KORA

Åbenlyse førtidspensionssager

Åbenlyse førtidspensionssager
1. december 2015
Udgiver: MPLOY for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitik

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitik
1. december 2015
Udgiver: KORA

Evaluering af "Brobygning til uddannelse"

Evaluering af "Brobygning til uddannelse"
13. oktober 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Borgere i fleksjob efter reformen

Borgere i fleksjob efter reformen
1. oktober 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Sygdomsbyrden i Danmark

Sygdomsbyrden i Danmark
29. september 2015
Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser
1. september 2015
Udgiver: Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

Kommunernes anvendelse af sanktioner

Kommunernes anvendelse af sanktioner
1. september 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Kontanthjælpen gennem 25 år

Kontanthjælpen gennem 25 år
1. september 2015
Udgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Rådet for Socialt Udsatte - årsrapport 2015

Rådet for Socialt Udsatte - årsrapport 2015
1. september 2015
Udgiver: Rådet for socialt udsatte

Etnisk oprindelse - status 2014 - 2015

Etnisk oprindelse - status 2014 - 2015
1. juli 2015
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Handicap - status 2014 - 2015

Handicap - status 2014 - 2015
1. juli 2015
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Tættere på job og uddannelse

Tættere på job og uddannelse
25. juni 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Living and working in Europe 2014

Living and working in Europe 2014
26. maj 2015
Udgiver: Eurofound

Sociale investeringers effekt og udbredelse

Sociale investeringers effekt og udbredelse
21. maj 2015
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen
20. maj 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kvalitativ evaluering af nytteindsatsen

Kvalitativ evaluering af nytteindsatsen
13. maj 2015
Udgiver: DAMVAD for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

Tendenser for førtidspensioner 2015:1
13. maj 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver
11. maj 2015
Udgiver: Den Sociale Kapitalfond

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste
9. maj 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse

Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse
8. maj 2015
Udgiver: Kraka

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?
6. maj 2015
Udgiver: Aalborg Universitet

Håndbog i jobrettede samtaler

Håndbog i jobrettede samtaler
1. maj 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte
1. maj 2015
Udgiver: KORA

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet
30. april 2015
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Handicap og beskæftigelse i 2014

Handicap og beskæftigelse i 2014
30. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp
27. april 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister
24. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse
22. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Undersøgelse af ressourceforløb

Undersøgelse af ressourceforløb
15. april 2015
Udgiver: Kommunernes Landsforening

Arbejdsskadestatistik 2013

Arbejdsskadestatistik 2013
10. april 2015
Udgiver: Arbejdsskadestyrelsen

Ungdomsuddannelse øger jobchancen markant for indvandrere

Ungdomsuddannelse øger jobchancen markant for indvandrere
10. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

CSR er landet på økonomichefens bord

CSR er landet på økonomichefens bord
7. april 2015
Udgiver: Deloitte

Sygefraværet i den offentlige sektor

Sygefraværet i den offentlige sektor
7. april 2015
Udgiver: Kommunernes Landsforening

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension
1. april 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Effekter af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning

Effekter af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning
27. marts 2015
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få
23. marts 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Evaluering af mentorordningen

Evaluering af mentorordningen
17. marts 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunernes visitation af unge under 30 år

Kommunernes visitation af unge under 30 år
1. marts 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige
1. marts 2015
Udgiver: KORA

Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere

Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere
1. marts 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kun hver fjerde med psykisk lidelse er i arbejde

Kun hver fjerde med psykisk lidelse er i arbejde
20. februar 2015
Udgiver: SFI

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere
8. februar 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked
3. februar 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse
25. januar 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne
21. januar 2015
Udgiver: Undervisningsministeriet

CSR-drejebog: Fra princip til praksis

CSR-drejebog: Fra princip til praksis
1. januar 2015
Udgiver: Erhvervsstyrelsen

Fleksjob på få timer

Fleksjob på få timer
1. januar 2015
Udgiver: COWI og DISCUS

Gode eksempler på trivsels- og mobningsindsatser

Gode eksempler på trivsels- og mobningsindsatser
1. januar 2015
Udgiver: AC, Danske Regioner, FOA, Forhandlingsselskabet og Sundhedskartellet

Sådan får du succes med CSR

Sådan får du succes med CSR
1. januar 2015
Udgiver: Harvard Business Review

Effektivitetsudvikling af aktivering

Effektivitetsudvikling af aktivering
11. december 2014
Udgiver: KORA

Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform

Inspiration til planlægning af implementering af beskæftigelsesreform
11. december 2014
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ansættelser på særlige vilkår

Ansættelser på særlige vilkår
10. december 2014
Udgiver: KL og Forhandlingsfællesskabet

Virksomheders sociale engagement - årbog 2014

Virksomheders sociale engagement - årbog 2014
9. december 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet

Kommunal praksis på arbejdsskadeområdet
8. december 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag

Skadelidtes reaktion på en verserende arbejdsskadesag
8. december 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Branchepakker - "Den bedste integration"

Branchepakker - "Den bedste integration"
1. december 2014
Udgiver: LG Insight i samarbejde med Vejle Kommune

Fleksjob født med progression

Fleksjob født med progression
1. december 2014
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Når samtaler er svære

Når samtaler er svære
1. december 2014
Udgiver: Industriens Branchearbejdsmiljøråd

5 millioner europæere har opgivet håbet om job

5 millioner europæere har opgivet håbet om job
27. november 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv

Arbejdsmiljørådgivning i et vækstperspektiv
1. november 2014
Udgiver: LO & FTF

Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder

Forebyggelsespakker forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder
1. november 2014
Udgiver: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Fremskudt sagsbehandling

Fremskudt sagsbehandling
1. november 2014
Udgiver: Socialstyrelsen

Fortsat mange unge er ikke i job

Fortsat mange unge er ikke i job
31. oktober 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Socialøkonomiske virksomheder i EU

Socialøkonomiske virksomheder i EU
31. oktober 2014
Udgiver: EU-Kommissionen

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær
27. oktober 2014
Udgiver: KL og Forhandlingsfællesskabet

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere
26. oktober 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Nutidens unge, fremtidens arbejdskraft

Nutidens unge, fremtidens arbejdskraft
22. oktober 2014
Udgiver: futuria

Evaluering af Kvalificering til nye job

Evaluering af Kvalificering til nye job
22. oktober 2014
Udgiver: New Insight

Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?

Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?
17. oktober 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Frikommuneforsøget på beskæftigelses-området

Frikommuneforsøget på beskæftigelses-området
1. oktober 2014
Udgiver: KORA

Handicap, uddannelse og beskæftigelse

Handicap, uddannelse og beskæftigelse
1. oktober 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams
1. oktober 2014
Udgiver: Ankestyrelsen

Kompensering med gevinst

Kompensering med gevinst
1. oktober 2014
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job

Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job
1. oktober 2014
Udgiver: Rambøll for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar

Virksomheders redegørelse for samfundsansvar
1. oktober 2014
Udgiver: COWI for Erhvervsstyrelsen

Det betaler sig at arbejde

Det betaler sig at arbejde
26. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsmiljø som business case

Arbejdsmiljø som business case
23. september 2014
Udgiver: Det Europæiske Arbejdsmiljøargentur

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder
18. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Konceptbeskrivelse for arbejdet med unge

Konceptbeskrivelse for arbejdet med unge
17. september 2014
Udgiver: High:five

Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge

Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge
16. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelse

Dagpengereform har begrænset effekt på beskæftigelse
11. september 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark
10. september 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS)

Evaluering af programmet for arbejde og solidaritet (PROGRESS)
1. september 2014
Udgiver: EU-Kommissionen

Når en medarbejder får kræft

Når en medarbejder får kræft
1. september 2014
Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Tag hånd om stressen

Tag hånd om stressen
1. september 2014
Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Kontor

Unge på vej i erhvervsuddannelse

Unge på vej i erhvervsuddannelse
1. september 2014
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Working environment and productivity

Working environment and productivity
1. september 2014
Udgiver: DAMVAD

Sygemeldte med Common Mental Disorders

Sygemeldte med Common Mental Disorders
26. august 2014
Udgiver: Københavns Universiet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte hurtigt tilbage i job
11. august 2014
Udgiver: Forsikring og Pension, LO, DA og KL.

Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret

Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret
1. august 2014
Udgiver: analyze!

Den bedste integration

Den bedste integration
1. august 2014
Udgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Det Sociale Vækstprogram

Det Sociale Vækstprogram
1. august 2014
Udgiver: Den Sociale Kapitalfond

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø
1. august 2014
Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Kontor

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland

Fremtidens uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland
1. august 2014
Udgiver: Cowi for Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen

Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen
1. august 2014
Udgiver: Nordisk Ministerråd

Internationale retningslinjer for CSR

Internationale retningslinjer for CSR
1. august 2014
Udgiver: Erhvervsstyrelsen

Jobroration hjælper de ledige i job

Jobroration hjælper de ledige i job
1. august 2014
Udgiver: KORA

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse

Kontanthjælpsanalyse: Flere unge kommer i uddannelse
1. august 2014
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Mangfoldighed i Arriva

Mangfoldighed i Arriva
1. august 2014
Udgiver: Arriva

Social kapital på arbejdspladsen

Social kapital på arbejdspladsen
1. august 2014
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads
19. juli 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Frygt for flaskehalse er overdrevet

Frygt for flaskehalse er overdrevet
8. juli 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

7 mio. Eu-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. Eu-borgere har været ledige i to år eller mere
3. juli 2014
Udgiver: Arbejdserbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsmarkedet i tal - Østdanmark

Arbejdsmarkedet i tal - Østdanmark
1. juli 2014
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug

Analyse af jobcentrenes ressourceforbrug
1. juni 2014
Udgiver: Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Kommunernes Landsforening

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob
1. juni 2014
Udgiver: DISCUS

Beretning om STAFF

Beretning om STAFF
1. juni 2014
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Den faglige praksis i jobcentrene

Den faglige praksis i jobcentrene
1. juni 2014
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag

Jobcentre og klemte kvalifikationer

Jobcentre og klemte kvalifikationer
1. juni 2014
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag

Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse

Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse
1. juni 2014
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Status på førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Status på førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne
1. juni 2014
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Virksomhedernes sociale ansvar - Et studie i politisk forandring

Virksomhedernes sociale ansvar - Et studie i politisk forandring
1. juni 2014
Udgiver: Aalborg Universitetsforlag

Den sociale dialog i mikrovirksomheder og små virksomheder

Den sociale dialog i mikrovirksomheder og små virksomheder
21. maj 2014
Udgiver: Eurofond

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed

De europæiske unge er hårdt ramt af ledighed
20. maj 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens erhvervsråd

Beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate grupper i Danmark

Beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate grupper i Danmark
1. maj 2014
Udgiver: Dansk Arbejdsgiverforening

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014
1. maj 2014
Udgiver: Lederne

Brug for alle - kvalitativ evaluering

Brug for alle - kvalitativ evaluering
23. april 2014
Udgiver: Rambøll, for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet
1. april 2014
Udgiver: KORA

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på uddannelsesområdet
1. april 2014
Udgiver: KORA

Danskerne er de mest tilfredse med deres job

Danskerne er de mest tilfredse med deres job
1. april 2014
Udgiver: EU-kommissionen

Frivillige rollemodeller i beskæftigelses-indsatsen

Frivillige rollemodeller i beskæftigelses-indsatsen
1. april 2014
Udgiver: Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse
1. april 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Psykisk APV+

Psykisk APV+
1. april 2014
Udgiver: BAR - BrancheArbejdsmiljøRådet

Status på kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Status på kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen
1. april 2014
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Mploy

Jobpræmieordning øger beskæftigelsen

Jobpræmieordning øger beskæftigelsen
13. marts 2014
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Den Nationale Sundhedsprofil 2013

Den Nationale Sundhedsprofil 2013
5. marts 2014
Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen
1. marts 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Dialog om arbejdsmiljø

Dialog om arbejdsmiljø
1. marts 2014
Udgiver: Industriens branchearbejdsmiljøråd

Diskrimination på arbejdsmarkedet - årsager, og muligheder for handling

Diskrimination på arbejdsmarkedet - årsager, og muligheder for handling
1. marts 2014
Udgiver: Sachverständigenrat für Integration und Migration

Godt i gang med CSR-rapporteringen

Godt i gang med CSR-rapporteringen
1. marts 2014
Udgiver: FSR - Danske Revisorer

JobFokus

JobFokus
1. marts 2014
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Implementeringsanalyse af jobpræmieordningen til enlige forsørgere

Implementeringsanalyse af jobpræmieordningen til enlige forsørgere
1. marts 2014
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet
1. marts 2014
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Status på førtidspension

Status på førtidspension
1. marts 2014
Udgiver; analyze!

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud
1. marts 2014
Udgiver: Ankestyrelsen

Effekter af uddannelsesaktivering for forsikrede ledige

Effekter af uddannelsesaktivering for forsikrede ledige
1. februar 2014
Udgiver: KORA

Første år for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Første år for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
1. februar 2014
Udgiver: for ansvarlig virksomhedsadfærd

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed
1. februar 2014
Udgiver: Center for socialøkonomi

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser
1. februar 2014
Udgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Innovative socialøkonomiske forretningsmodeller

Innovative socialøkonomiske forretningsmodeller
1. februar 2014
Udgiver: Center for socialøkonomi

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt
1. februar 2014
Udgiver: Centre for Comparative Welfare Studies, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet

Virksomhedscentre og ressourceforløb

Virksomhedscentre og ressourceforløb
1. februar 2014
Udgiver: DISCUS

Analyserapport Østdanmark 2015

Analyserapport Østdanmark 2015
16. januar 2014
Udgiver: Beskæftigelsesrådet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Analyserapport Nordjylland 2014

Analyserapport Nordjylland 2014
1. januar 2014
Udgiver: Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland

CSR - Partnerskaber

CSR - Partnerskaber
1. januar 2014
Udgiver: Center for socialøkonomi

Flere svage kontanthjælpsmodtagere trods bedre ledighedstal

Flere svage kontanthjælpsmodtagere trods bedre ledighedstal
1. januar 2014
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Håndbog om mentorkorps

Håndbog om mentorkorps
1. januar 2014
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

KL-undersøgelse af ressourceforløb

KL-undersøgelse af ressourceforløb
1. januar 2014
Udgiver: Kommunernes Landsforening

Matching af ledige og virksomheder

Matching af ledige og virksomheder
1. januar 2014
Udgiver: DISCUS og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg

Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg
1. januar 2014
Udgiver: Rambøll, for Kommunernes Landsforening

Status på fleksjob

Status på fleksjob
1. januar 2014
Udgiver: analyze!

Stress og arbejde

Stress og arbejde
1. januar 2014
Forfatter: Bo Netterstrøm

Undgå vold på arbejdspladsen

Undgå vold på arbejdspladsen
1. januar 2014
Udgiver: Arbejdstilsynet

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder
1. december 2013
Udgiver: Arbejdstilsynet

Effekten af uddannelsesaktivering

Effekten af uddannelsesaktivering
1. december 2013
Udgiver: Damvad, for Dansk Metal

Effekterne af videregående efteruddannelse for faglærte

Effekterne af videregående efteruddannelse for faglærte
1. december 2013
Udgiver: KORA

Førtidspensioner 2013

Førtidspensioner 2013
1. december 2013
Udgiver: Ankestyrelsen

God praksis i kommunerne - eksempler på sammenspil mellem beskæftigelse og erhverv

God praksis i kommunerne - eksempler på sammenspil mellem beskæftigelse og erhverv
1. december 2013
Udgiver: KL - Kommunernes Landsforening

Jobcentrenes sammenspil med virksomhederne - fakta om den virksomheds-rettede indsats

Jobcentrenes sammenspil med virksomhederne - fakta om den virksomheds-rettede indsats
1. december 2013
Udgiver: KL - Kommunernes Landsforening

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser
1. december 2013
Udgiver: Videnscenter for Arbejdsmiljø

Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse

Sociale tilbud til mennesker med sindslidelse
1. december 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Spotanalyse om det fynske arbejdsmarked

Spotanalyse om det fynske arbejdsmarked
1. december 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark

Virksomheders sociale engagement

Virksomheders sociale engagement
1. december 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

KL-undersøgelse af kommunale mini-fleksjob

KL-undersøgelse af kommunale mini-fleksjob
29. november 2013
Udgiver: KL - Kommunernes Landsforening

Erfaringer med en koordinatorfunktion i det kriminalitets-forebyggende arbejde
1. november 2013
Udgiver: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, for Albertslund Kommune

Ny vejledning om fleksjob

Ny vejledning om fleksjob
1. november 2013
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Rekordhøj langtidsledighed blandt unge i EU

Rekordhøj langtidsledighed blandt unge i EU
1. november 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Vejen til jobbet - otte historier om opkvalificering

Vejen til jobbet - otte historier om opkvalificering
1. november 2013
Udgiver: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Esbjerg og Fanø kommuner i samarbejde med VEU-center Vest

Effektmåling af forebyggelsesfondens projekter
1. oktober 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Handicapforståelser

Handicapforståelser
1. oktober 2013
Udgiver: Dansk Netværk for Handicapforskning og Akademisk Forlag

Holdninger til socialt udsatte

Holdninger til socialt udsatte
1. oktober 2013
Udgiver: Epinion, for Rådet for Socialt Udsatte

Indsatsguide for langtidsledige

Indsatsguide for langtidsledige
1. oktober 2013
Udgiver: Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence og Viden, for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Nye perspektiver på stress

Nye perspektiver på stress
1. oktober 2013
Udgiver: forlaget Klim

Nyhedsmagasinet fleksicurity - magasin om det rummelige arbejdsmarked

Nyhedsmagasinet fleksicurity - magasin om det rummelige arbejdsmarked
1. oktober 2013
Udgiver: Huset Venture

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom

Oplevet diskrimination og stigmatisering blandt mennesker med psykisk sygdom
1. oktober 2013
Udgiver: KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Rekordmange mangler praktikplads i en virksomhed

Rekordmange mangler praktikplads i en virksomhed
1. oktober 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Anbefalingsrapport - Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder

Anbefalingsrapport - Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder
1. september 2013
Udgiver: Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder

Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere

Arbejdsfastholdelse af skadelidte medarbejdere
1. september 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik

Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik
1. september 2013
Udgiver: KL

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen

Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen
1. september 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner

Mere end hver 3. er på offentlig forsørgelse i enkelte kommuner
1. september 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Når aktivering bliver spiselig

Når aktivering bliver spiselig
1. september 2013
Udgiver: Handicapidrættens Videnscenter

På rette vej - i job

På rette vej - i job
1. september 2013
Udgiver: Rambøll, for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Registrering af fleksjob fra 1. april til 15. august 2013

Registrering af fleksjob fra 1. april til 15. august 2013
1. september 2013
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

Socialøkonomiske virksomheder i Danmark
1. september 2013
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Store gevinster af at uddanne "tabte" unge

Store gevinster af at uddanne "tabte" unge
1. september 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner
1. september 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar
1. september 2013
Udgiver: CEBR - Center for Economic and Business Research

Hæmsko: 10 Sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 Sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse
23. august 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

7 gode råd til virksomheder om håndtering af sygefravær

7 gode råd til virksomheder om håndtering af sygefravær
19. august 2013
Udgiver: MedarbejderCare

Unges motivation og læring

Unges motivation og læring
15. august 2013
Udgiver: Center for ungdomsforskning

CSR - Godt Begyndt

CSR - Godt Begyndt
1. august 2013
Udgiver: Dansk Standard

Fem jobcentercases om matchning mellem virksomheder og ledige

Fem jobcentercases om matchning mellem virksomheder og ledige
1. august 2013
Udgiver: EPINION, for Beskæftigelsesregionerne i Danmark

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse
1. august 2013
Udgiver: Arbejderbevægelses Erhvervsråd

Otte brancher og stress

Otte brancher og stress
1. juni 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital

Principper for den gode indsats i ressourceforløb

Principper for den gode indsats i ressourceforløb
1. juni 2013
Udgiver: DISCUS for Jobcenter Vejle

Tendens sommernummer

Tendens sommernummer
1. juni 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

Dyrk talentet

Dyrk talentet
1. maj 2013
Udgiver: DSB

Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen

Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen
1. maj 2013
Udgiver: Arbejdstilsynet.

Evaluering af "Luk op for nye jobmuligheder"

Evaluering af "Luk op for nye jobmuligheder"
1. maj 2013
Udgiver: Epinion, for Beskæftigelsesregionerne

Handlingsplan for ungdomsarbejdsløshed

Handlingsplan for ungdomsarbejdsløshed
1. maj 2013
Udgiver: European Trade Union Confederation, Business Europe, European Center of Employers and Enterprises og European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises.

Kortlægning af aktiveringskurser

Kortlægning af aktiveringskurser
1. maj 2013
Udgiver: Slotsholmen, for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Krisen har kostet mange unge deres job - flere ældre har fået

Krisen har kostet mange unge deres job - flere ældre har fået
1. maj 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Udsatte unge får ikke den hjælp de behøver

Udsatte unge får ikke den hjælp de behøver
1. maj 2013
Udgiver: Rådet for Socialt Udsatte

ADHD-problematikkens sociale aspekter

ADHD-problematikkens sociale aspekter
1. april 2013
Udgiver: Socialstyrelsen i samarbejde med KORA og Aalborg Universitet.

Analyse af unge med uddannelesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg

Analyse af unge med uddannelesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg
1. april 2013
Udgiver: Dansk Byggeri og 3F.

Nyhedsmagasinet EFFEKT

Nyhedsmagasinet EFFEKT
1. april 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Socialøkonomi og socialt entreprenørskab

Socialøkonomi og socialt entreprenørskab
1. april 2013
Udgiver: Europakommissionen - Generaldirektoratet for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion.

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv
1. april 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Unge på kanten af uddannelsessystemet

Unge på kanten af uddannelsessystemet
1. april 2013
Udgiver: Center for Boligsocial Udvikling

Investororienteret CSR-rapportering

Investororienteret CSR-rapportering
1. marts 2013
Forfatter: Jane Thostrup Jagd, Udgiver: Karnov Group.

Krisen giver ikke mindre CSR i små og mellemstore virksomheder

Krisen giver ikke mindre CSR i små og mellemstore virksomheder
1. marts 2013
Udgiver: Erhvervsstyrelsen.

Ny E-guide: Find dit eget fleksjob

Ny E-guide: Find dit eget fleksjob
1. marts 2013
Udgiver: DISCUS, for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløbet for ikke-vestlige borgere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløbet for ikke-vestlige borgere
1. marts 2013
Udgiver: KORA

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed
1. marts 2013
Udgiver: Marselisborg - Center for Udvikling, Kompetence & Viden, i samarbejde med Hedensted kommune.

Vejen til jobbet

Vejen til jobbet
1. marts 2013
Udgiver: Frydenlund

Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel
1. februar 2013
Udgiver: High:Five.

Fra luksus til forretning - ny undersøgelse om CSR i store virksomheder

Fra luksus til forretning - ny undersøgelse om CSR i store virksomheder
1. februar 2013
Udgiver: Erhvervsstyrelsen.

Guide til måling af virksomhedens sociale kapital

Guide til måling af virksomhedens sociale kapital
1. februar 2013
Udgiver: Arbejdsmiljørådet.

Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp

Hver 5. ung med svag hjemmebaggrund er på kontanthjælp
1. februar 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge
1. februar 2013
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Fra viden til handling

Fra viden til handling
1. januar 2013
Udgiver: LG-Insight for Fastholdelseskaravanen

Gør som de bedste! Tag styringen på beskæftigelsesområdet.

Gør som de bedste! Tag styringen på beskæftigelsesområdet.
1. januar 2013
Udgiver: Deloitte for KL.

Ressourceforløb med mentorer

Ressourceforløb med mentorer
1. januar 2013
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland.

Startkit til progressionsmålinger

Startkit til progressionsmålinger
1. januar 2013
KL

Søg job - evner i fokus

Søg job - evner i fokus
1. januar 2013
Udgiver: Udarbejdet af Cabi for Styrelsen for Fastholdelse og rekruttering

Fastholdelse og arbejdsmiljø - viden og værktøjer til lederen

Fastholdelse og arbejdsmiljø - viden og værktøjer til lederen
1. december 2012
Udgiver: Udarbejdet af Cabi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

Viden og inspiration om langtidsledighed

Viden og inspiration om langtidsledighed
1. december 2012
Udgiver: Udarbejdet af Mploy for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland.

Det store TTA-projekt - evaluering

Det store TTA-projekt - evaluering
1. november 2012
Udgiver: NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Evaluering af projekt virksomhedscenter (PVC) for unge mellem 15 og 17 år i Aabenraa Kommune

Evaluering af projekt virksomhedscenter (PVC) for unge mellem 15 og 17 år i Aabenraa Kommune
1. november 2012
Udgiver: Discus.

Ungdomsarbejdsløshed rammer skævt i landet

Ungdomsarbejdsløshed rammer skævt i landet
1. november 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Virksomhedernes sociale engagement - Årbog 2012

Virksomhedernes sociale engagement - Årbog 2012
1. november 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Virksomhedsguider klæder unge på til praktik

Virksomhedsguider klæder unge på til praktik
1. november 2012
Udgiver: Fastholdelseskaravanen.

Delt viden - Aktiveringsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Delt viden - Aktiveringsindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere
1. oktober 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Notat om samarbejdet mellem jobcentre og virksomhederne

Notat om samarbejdet mellem jobcentre og virksomhederne
1. oktober 2012
Udgiver: KL.

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer
1. oktober 2012
Udgiver: Landskampagnen for afstigmatisering af psykisk sygdom.

Analyse af jobrotation i Nordjylland

Analyse af jobrotation i Nordjylland
1. september 2012
Udgiver: COWI for Beskæftigelsesregion Nordjylland

BeskæftigelsesIndikatorProjektet

BeskæftigelsesIndikatorProjektet
1. september 2012
Væksthuset og New Insight

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige

Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige
1. september 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige

Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige
1. september 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

European Employee Index© - vejen til højere arbejdsglæde

European Employee Index© - vejen til højere arbejdsglæde
1. september 2012
Udgiver: Ennova.

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere
1. september 2012
Udgiver: Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet.

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats 2006-2010
1. september 2012
Udgiver: Arbejdstilsynet.

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser
1. september 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Virker aktivering for udsatte unge?

Virker aktivering for udsatte unge?
1. september 2012
Udgiver: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse
29. august 2012
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse

3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere regnes ikke som arbejdsløse
1. august 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Håndbog i jobrotation

Håndbog i jobrotation
1. august 2012
Udgiver: Beskæftielsesregionerne i Danmark.

KVIS forsøgsprogram - midtvejsevaluering

KVIS forsøgsprogram - midtvejsevaluering
1. august 2012
Udgiver: DISCUS

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet
1. august 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret
1. juli 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Foundation Focus - Youth in Europe: best days of their lives?

Foundation Focus - Youth in Europe: best days of their lives?
1. juli 2012
Udgiver: Eurofound.

Wages and working conditions in the crisis

Wages and working conditions in the crisis
1. juli 2012
Udgiver: Eurofound.

Otte bud på en kvalificering af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Otte bud på en kvalificering af indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
1. juni 2012
Udgiver: AKF.

Tværfaglige integrationsindsatser

Tværfaglige integrationsindsatser
1. juni 2012
Udgiver: LG Insight.

Veje til førtidspension - en undersøgelse af fire kommuner i Region Midtjylland

Veje til førtidspension - en undersøgelse af fire kommuner i Region Midtjylland
1. juni 2012
Udgiver: AKF.

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der finder job eller uddannelse

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i match 3, der finder job eller uddannelse
1. maj 2012
Udgiver: Slotsholm - Udarbejdet for Beskæftigelsesregion Syddanmark

Global Employment Trends for Youth 2012

Global Employment Trends for Youth 2012
1. maj 2012
Udgiver: ILO - International Labour Organization

Mikrolån - for arbejdsledige i Danmark

Mikrolån - for arbejdsledige i Danmark
1. maj 2012
Udgiver: Socialt Udviklingscenter SOS, og Aarhus Kommune

Analyse af uddannelsespålæg - anvendelse og effekter af redskabet

Analyse af uddannelsespålæg - anvendelse og effekter af redskabet
1. april 2012
Udgiver: Deloitte.

Evaluering af udvalgte regler om de organisatoriske rammer for beskæftigelsesindsatsen

Evaluering af udvalgte regler om de organisatoriske rammer for beskæftigelsesindsatsen
1. april 2012
Udgiver: Slotsholm A/S for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden
1. april 2012
Udgiver: PSYRES-konsortiet, Psychological health and wellbeing in restructuring (dansk udgave)

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen - En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen

Mentorer i beskæftigelsesindsatsen - En analyse af kommunernes anvendelse af mentorordninger i beskæftigelsesindsatsen
1. marts 2012
Udgiver: Mploy for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund - på vej mod uddannelse og job

Unge mænd med ikke-vestlig baggrund - på vej mod uddannelse og job
1. marts 2012
Udgiver: Den Nationale Ungeenhed, SEBI og Specialfunktionen for ligestilling.

Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger

Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger
1. marts 2012
Udgiver: BR Syddanmark og Rambøll.

Effekten af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte

Effekten af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte
1. februar 2012
Udgiver: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Færre unge på varige sociale ydelser - hvordan?

Færre unge på varige sociale ydelser - hvordan?
1. februar 2012
Udgiver: DISCUS A/S og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Virkningsevaluering af metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere

Virkningsevaluering af metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere
1. februar 2012
New Insight

Analyse af frafald fra revalideringsforløb

Analyse af frafald fra revalideringsforløb
1. januar 2012
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og MPLOY

Den nordjyske arbejdsstyrke

Den nordjyske arbejdsstyrke
1. januar 2012
Udgiver: Beskæftigelsesregion Nordjylland og MPLOY

Godt på vej - fritidsjob

Godt på vej - fritidsjob
1. januar 2012
Udgiver: CFBU (Center for Boligsocial Udvikling)

Indvandrere og efterkommere i erhvervsfaglige uddannelser

Indvandrere og efterkommere i erhvervsfaglige uddannelser
1. januar 2012
Udgiver: AKF

Initiativer for førtidspensionister der ønsker at arbejde

Initiativer for førtidspensionister der ønsker at arbejde
1. januar 2012
Udgiver: Discus.

Over hver femte unge uden uddannelse er ledig

Over hver femte unge uden uddannelse er ledig
1. januar 2012
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ufaglærtes veje til beskæftigelse

Ufaglærtes veje til beskæftigelse
1. januar 2012
Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og AKF

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft
31. december 2011
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Beskæftigelse og socialpolitik i EU

Beskæftigelse og socialpolitik i EU
1. december 2011
Udgiver: Europa Kommissionen

Handicap og arbejdsliv

Handicap og arbejdsliv
1. december 2011
Udgiver: Socialstyrelsen

Inspirationskatalog - matchgruppe 2

Inspirationskatalog - matchgruppe 2
1. december 2011
Udgiver: DISCUS

Kognitive vanskeligheder

Kognitive vanskeligheder
1. december 2011
Udgiver: Greve Kommune, Job og Socialservice / LBR Greve

Når kassen smækkes i

Når kassen smækkes i
1. december 2011
Udgiver: AKF / Rådet for Socialt Udsatte

Samtaleguide - lettere psykiske vanskeligheder

Samtaleguide - lettere psykiske vanskeligheder
1. december 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen / PPclinic

Sanktioner - matchgruppe 3

Sanktioner - matchgruppe 3
1. december 2011
Udgiver: Slotsholm / Arbejdsmarkedsstyrelsen

Virksomheders sociale engagement

Virksomheders sociale engagement
1. december 2011
Udgiver: SFI

Fakta om integration - status og udvikling

Fakta om integration - status og udvikling
1. november 2011
Udgiver: Social- og Integrationsministeriet

CSR i Europa

CSR i Europa
1. november 2011
Udgiver: Europa-Kommissionen

Evaluering af personlig assistance

Evaluering af personlig assistance
1. november 2011
Udgiver: DISCUS for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Førtidspensionister i job

Førtidspensionister i job
1. november 2011
Udgiver: DISCUS / Arbejdsmarkedsstyrelsen

Færre beskæftigede i almene boliger

Færre beskæftigede i almene boliger
1. oktober 2011
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Hvad virker i aktiveringsindsatsen?

Hvad virker i aktiveringsindsatsen?
1. oktober 2011
Udgiver: NewInsight/BR Nordjylland

Håndbog i virkningsevaluering

Håndbog i virkningsevaluering
1. oktober 2011
Udgiver: NewInsight/BR Nordjylland

Køn, handicap og beskæftigelse

Køn, handicap og beskæftigelse
1. oktober 2011
Udgiver: SFI

Strategisk ledelse af mangfoldighed

Strategisk ledelse af mangfoldighed
1. oktober 2011
Udgiver: Personalestyrelsen / Integrationsministeriet

Unge på førtidspension

Unge på førtidspension
1. oktober 2011
Udgiver: LG Insight

Voksne unge i skizofrenispektret

Voksne unge i skizofrenispektret
1. oktober 2011
Udgiver: Strategisk Netværk

Afklaringsforløb og personlig kontakt

Afklaringsforløb og personlig kontakt
1. september 2011
Udgiver: Marselisborg Praksisvidencenter

BR og jobcentrene

BR og jobcentrene
1. september 2011
Udgiver: Beskæftigelsesregionerne

CSR - en praktisk guide

CSR - en praktisk guide
1. september 2011
Udgiver: Karnov Group

Langtidsledighed

Langtidsledighed
1. september 2011
Udgiver: BR Midtjylland

Levende billeder - job og handicap

Levende billeder - job og handicap
1. september 2011
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap, AMS

Social arv og geografi

Social arv og geografi
1. september 2011
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Sociale klausuler

Sociale klausuler
1. september 2011
Udgiver: VFSA / Cabi

Zoom på arbejdsmarkedet - del 1

Zoom på arbejdsmarkedet - del 1
1. september 2011
Udgiver: LO

Handicap og beskæftigelse 2010

Handicap og beskæftigelse 2010
1. august 2011
Forskelle i beskæftigelsessituationen for personer med handicap i de enkelte regioner er i fokus i denne rapport.

Mentorbogen

Mentorbogen
1. august 2011
Bogen er en guide til dig, der skal være mentor. Du får konkrete værktøjer og brugbar viden, der kan hjælpe dig i dit arbejde som mentor.

Sæt mål og styr efter dem

Sæt mål og styr efter dem
1. august 2011
Beskæftigelsesregion Syddanmark

Tættere på arbejdsmarkedet?

Tættere på arbejdsmarkedet?
1. august 2011
Udgiver: SFI

Unge arbejdsløse i Europa

Unge arbejdsløse i Europa
1. august 2011
Udgiver: Eurofound - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Social ansvarlighed giver gevinst

Social ansvarlighed giver gevinst
9. juni 2011
Udgiver: Dansk Erhvervsavis

BestPraxis

BestPraxis
1. juni 2011
BestPraxis 1, 2011 - bedste praksis inden for iværksætteri og forretningsudvikling blandt nydanskere - udgivet af Etnisk Erhvervsfremme.

Indvandrere og aktivering

Indvandrere og aktivering
1. juni 2011
Udgiver: AKF

Virksomhedsrettet aktivering

Virksomhedsrettet aktivering
23. maj 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Fra kontanthjælp til job eller uddannelse
1. maj 2011
Udgiver: DISCUS

Kogebog. Forandringsteori i indsatsen

Kogebog. Forandringsteori i indsatsen
1. maj 2011
Mploy

Anbefalinger til seniorpraksis

Anbefalinger til seniorpraksis
1. april 2011
Udgiver: VINSA

Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse
1. april 2011
Udgiver: SFI

Jobsamtaler med etniske minoriteter

Jobsamtaler med etniske minoriteter
1. april 2011
Udgiver: Iben Jensen, Roskilde Universitetsforlag

Livet på laveste sociale ydelser

Livet på laveste sociale ydelser
1. april 2011
Udgiver: Københavns Universitet, Roskilde Universitet, CASA og Aalborg Universitet

Seniorfastholdelse - kortlægning af behov og praksis

Seniorfastholdelse - kortlægning af behov og praksis
1. april 2011
Udgiver: VINSA

Sygefravær - en værktøjskasse

Sygefravær - en værktøjskasse
1. april 2011
Udgiver: Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR

Hvad enhver virksomhed bør vide om CSR
1. marts 2011
Udgiver: L&R Business

Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Samarbejde mellem jobcentre og virksomheder
1. marts 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedstyrelsen

Vidensopsamling om unge ledige under 30 år

Vidensopsamling om unge ledige under 30 år
1. marts 2011
Udgiver: Marselisborg Praksisvidencenter

Analyse af den aktive beskæftigelsesindsats

Analyse af den aktive beskæftigelsesindsats
1. februar 2011
Udgiver: Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmiljø og fravær

Arbejdsmiljø og fravær
1. februar 2011
Udgiver: Lederne

Kommunen og civilsamfundet

Kommunen og civilsamfundet
1. februar 2011
Udgiver: Lundgaard Konsulenterne

Lokal integration af førtidspensionister

Lokal integration af førtidspensionister
1. februar 2011
Udgiver: SFI

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS
1. februar 2011
Udgiver: ISS

Sundhedsindsatser for sygedagpengemodtagere

Sundhedsindsatser for sygedagpengemodtagere
1. februar 2011
Udgiver: KL

Sygemelding på deltid hjælper ikke sygemeldte af psykiske årsager

Sygemelding på deltid hjælper ikke sygemeldte af psykiske årsager
1. februar 2011
Udgiver: SFI

Unges manglende uddannelsesstart

Unges manglende uddannelsesstart
1. februar 2011
Udgiver: Rambøll / Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Etniske minoritetskvinder uddanner sig for at arbejde

Etniske minoritetskvinder uddanner sig for at arbejde
1. januar 2011
Udgiver: SFI

I job og uddannelse - med psykisk sårbarhed

I job og uddannelse - med psykisk sårbarhed
1. januar 2011
Udgiver: Specialfunktionen Job & Handicap, AMS

Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene

Resultatbaseret styring – Manual til jobcentrene
1. januar 2011
Rambøll Management for Beskæftigelsesregion Syddanmark

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen
1. december 2010
Udgiver: NFA

Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

Kvalitetsudvikling af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
1. oktober 2010
New Insight og Væksthuset

På vej mod job efter en arbejdsskade - evaluering

På vej mod job efter en arbejdsskade - evaluering
1. februar 2010
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

Manual til mangfoldighedsledelse

Manual til mangfoldighedsledelse
1. januar 2010
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Den logiske model: Et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser

Den logiske model: Et værktøj til at planlægge, gennemføre og evaluere sociale indsatser
1. august 2008
Notat. KREVI

Mangfoldighedshjulet - redskaber til mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedshjulet - redskaber til mangfoldighedsledelse
1. januar 2008
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder