Materialer

Punktet 'Materialer' her på hjemmesiden er et web-bibliotek, der formidler materialer på tryk og online om det rummelige arbejdsmarked.

Materialerne, der omtales her, retter sig først og fremmest mod medarbejdere hos landets jobcentre, men udgivelser til virksomheder kan du også finde.

Materialerne har i stor udstrækning arbejdsmarkedsrettet perspektiv, og de tager som regel udgangspunkt i samfundets udsatte grupper.

Publikationer og viden i biblioteket dækker overordnet set:

  • udsatte ledige med andre problemer end ledighed
  • indvandrere og efterkommere
  • virksomhedernes sociale engagement
  • sygefravær, sygemeldte og sygeopfølgning
  • personer med handicap.