Virksomhedspraktik og sygefravær

Spørgsmål: 

Vi er undervejs med at tage imod en kvinde med fire børn i virksomhedspraktik. Hun er forsikret ledig og modtager dagpenge.

Hvordan er kvinden og vi stillet ved barns første sygedag og ved praktikantens egen sygefravær?
Skal vi som virksomhed foretage os noget? Eller modtager kvinden blot sin vanlige ydelse (arbejdsløshedsdagpenge) ved barns første sygedag og egen sygdom, uden at vi eller kvinden skal foretage os yderligere?

Svar (revideret 15.11.13):

Indledningsvis kan det nævnes, at det er jobcentrets ansvar at informere og vejlede borger og virksomhed om proceduren ved fx sygdom.

Når en ledig ikke står til rådighed på grund af fx sygdom eller barns sygdom, skal pågældende registrere dette på jobnet.dk. Nogle a-kasser kræver, at sygdom også meddeles a-kassen. Det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, at pågældende står til rådighed for arbejdsmarkedet. Ved egen sygdom kan pågældende være berettiget til sygedagpenge.

Arbejdsgiver har pligt til, er at informere jobcenteret, om virksomhedspraktikken er gået i gang, eller borgeren slet ikke mødte op.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.