Virksomhedspraktik og konkurrenceforvridning

Spørgsmål:  

Kan den lediges a-kasse nedlægge protest mod en virksomhedspraktik med henvisning til konkurrenceproblemer - f.eks. at en tømrer ikke må komme i virksomhedspraktik i en tømrervirksomhed?

Svar (15.11.2013):

Det er alene jobcentrets kompetence at afgøre spørgsmål om virksomhedspraktik.

Dog skal jobcentret tage hensyn til, at tilbuddet ikke er konkurrenceforvridende, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 49.

Jobcentret skal desuden indberette brugen af virksomhedspraktik til det lokale beskæftigelsesråd, og her kan indvendinger fra fx A-kassen komme med i vurderingen. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.