Virksomhedspraktik og forsørgelsesgrundlag

Spørgsmål:  

Kan man komme i virksomhedspraktik, hvis man har en (ustabil) deltids-indtægt som sit eneste forsørgelsesgrundlag?

Svar (revideret 15.11.13):

Ja. Det er jobcenteret der vurderer, om en person skal have tilbud om at deltage i en virksomhedspraktik.

Pågældende skal være opmærksom på, at en virksomhedspraktik ikke en ansættelse hvor der udbetales løn. Deltageren får den ydelse, fx kontanthjælp, sygedagpenge osv., som vedkommende fik før forløbet. Personer der er selvforsørgende ledige har derfor ikke ret til forsørgelsesydelser under en virksomhedspraktik.”

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.