Virksomhedspraktik i ægtefælles virksomhed

Spørgsmål:

Kan en person kan få tilbud om virksomhedspraktik i sin ægtefælles virksomhed?

Svar (15.11.2013):

Der er ikke nogen formel hindring for, at en person kan få tilbud om virksomhedspraktik i sin ægtefælles virksomhed (denne særlige restriktion gælder kun ved løntilskud).

Men man skal være opmærksom på, at det er jobcentret, der vurderer, om en virksomhedspraktik i ægtefælles virksomhed er det rigtige tilbud til personen. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.