Virksomhedspraktik hos tidl. arbejdsgiver

Spørgsmål: 

Kan en ledig komme i virksomhedspraktik i en virksomhed, hvor vedkommende tidligere har været ansat?

Svar (15.11.2013):

Begrænsningen vedrører den virksomhed, hvor vedkommende senest har været ansat.

Jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 69, Stk. 3.: ”Tilbud om virksomhedspraktik kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.