Virksomhedspraktik

Spørgsmål:  

1. Ved etablering af virksomhedspraktik som ejendomsfunktionær inden for den almene boligsektor, er det da antallet af ejendomsfunktionærer, eller antallet af samtlige ansatte i boligselskabet (HK'ere, administrativt personale, teknisk personale, mellemledere, ledere etc.) der skal tælles med i opgørelsen af antallet af medarbejdere (i relation til forholdstalskravet)?

2. Skal den medarbejderrepræsentant, der skal underskrive, tilhøre netop den medarbejdergruppe, hvori virksomhedspraktikken skal finde sted, eller kan det være en medarbejder fra en af de andre medarbejdergrupper i boligselskabet (HK'ere, administrativt personale, teknisk personale, mellemledere, ledere etc.)?

Svar (revideret 15.11.13):

Når man skal opgøre en antallet af medarbejdere, så er det antallet af ansatte i virksomheden der skal medregnes. Virksomheden afgrænses, som udgangspunkt, ud fra produktionsenhedsnummeret, også kaldet P-nummer, jf. bek. nr. 835 af 10/8-12 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 53, stk. 3.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvordan man opgør antallet af ordinært ansatte. Fx tæller personer med offentligt tilskud, projektansatte og tidsbegrænset ansatte ikke med i opgørelsen. Læs mere om dette i Arbejdsmarkedsstyrelsens vejledning nr. 9621 af 20/12-12 om løntilskud, pkt. 8.2. Max antal ansatte med løntilskud og i virksomhedspraktik.

Beskæftigelsesreglerne indeholder ingen bestemmelser om, at medarbejderrepræsentanten skal tilhøre den samme faggruppe/medarbejdergruppe som den ledige.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.