Virksomhedspraktik for førtidspensionister

Spørgsmål:  

Er det muligt at etablere virksomhedspraktik for førtidspensionister forud for ansættelse med løntilskud?

Svar (2.6.2014):

Ja. Førtidspensionister kan få bevilget et tilbud om virksomhedspraktik, såfremt formålet med praktikken er, at afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige komptencer samt at afklare beskæftigelsesmål.

Et tilbud om virksomhedspraktik for førtidspensionister kan have en varighed på op til 13 uger.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.