Tidsfrist for at skaffe fleksjob

Spørgsmål:  

Er der nogen regel for, hvor hurtigt jobcentret skal hjælpe en borger med at finde fleksjobarbejde/praktik, når han/hun er tildelt fleksjob?

Og er der nogen regler for, at borgeren evt. kan få tilkendt ekstra økonomiske ydelser, hvis dette ikke lykkedes?

Svar (4.5.2011):

Nej, det er ikke noget man kan klage over i det administrative system – der findes ikke en ankeinstans man kan klage til, da der ikke er tale om en forvaltningsmæssig afgørelse.

Nu kan man måske heller ikke forlange, at jobcentret skal kunne finde et job inden for en frist – det sker jo på markedsvilkår, og her er der i sagens natur ingen garantier. Det afgørende må være, hvor store bestræbelser, det pågældende jobcenter gør sig for at hjælpe borgeren med at finde et job (borgeren har også selv et ansvar).

Hvis jobcentret er alt for passivt, kan man prøve med en klage til kommunens ledelse, og – i grelle tilfælde – måske til ombudsmanden. En kritik fra ledelse eller ombudsmand vil ofte få den pågældende afdeling til at ”oppe sig”.

I forlængelse heraf kan man sige, at en egentlig erstatning vil kræve et søgsmål ved domstolene. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.