Sociale kapitler

Spørgsmål:  

Er det muligt for en virksomhed at indskrive sociale kapitler, hvor rimelighedskravet i forbindelse med virksomhedspraktikker fraviges?

Svar (revideret 15.11.13):

Nej. Beskæftigelsesreglerne giver ikke mulighed for at fravige rimelighedskravet, med henvisning til de sociale kapitler.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.

Bemærk Cabis ansvarsfraskrivelse i forbindelse med lovstof:
Oplysninger fra Cabis svarservice kan ikke i sig selv bruges som basis for at afgøre en sag eller fastlægge behandlingen af denne. Cabi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for informationer leveret som en del af Cabis svarservice - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Cabi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af disse informationer.