Skånejob ud over folkepensionsalderen

Spørgsmål:

Kan en medarbejder fortsætte i skånejob efter at være fyldt 65 år?

Kan man som arbejdsgiver fortsætte med skånejob-honoreringen efter det fyldte 65. år - eller skal en ansættelse herefter være på normale vilkår?

Svar (15.11.2013):

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 6 definerer personkredsen for skånejob som personer under folkepensionsalderen.

Derfor kan et skånejob ikke gå ud over den periode. 

  

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.