Selvvalgt uddannelse

Spørgsmål:  

1. Går deltagelse i jobsøgningskursus hos anden aktør fra deltagerens tid til selvvalgt uddannelse?

2. Deltagere under 25 år og med en studentereksamen har ikke ret til selvvalgt uddannelse, selv ikke på de kurser der er tilrettet mod længerevarende uddannelse, er dette korrekt?

3. Kan den ledige selv disponere fuldt over de 6 ugers selvvalgt uddannelse, uden indblanding fra jobcenter eller a-kasse, bare tidsfrister og økonomi overholdes?

Svar (revideret 15.11.13):

1. Som udgangspunkt går et jobsøgningskursus ikke fra deltagerens tid til selvvalgt uddannelse. Men seks ugers selvvalgt udannelse kan først påbegyndes efter de første 18 ugers ledighed. Hvis et jobcenter/anden aktør giver et almindeligt beskæftigelsestilbud (på fuld tid), inden personen har gjort krav på selvvalgt uddannelse, skal personen følge beskæftigelsestilbuddet. Personen kan ikke gøre krav på retten til selvvalgt uddannelse før  dette tilbud ophører.

Deltageren skal i øvrigt være opmærksom på, at seks ugers selvvalgt uddannelse skal være afsluttet indenfor en periode på henholdsvis 57 uger (for personer
over 25 år) og 44 uger (for personer under 25 år).  

2. Ja, i praksis er de afskåret fra selvvalgt uddannelse, jf. bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige: ”For at deltage i selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse er det en betingelse, at personen er fyldt 25 år.”

3. Ja, hvis de kommer før jobcentrets tilbud, jf. svaret under punkt 1. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.