Sammenhængende og sammenlagt ledighed

Spørgsmål: 

Hvordan beregnes sammenhængende og sammenlagt ledighed forud for tilbud om privat løntilskud?

Kan man lægge perioder sammen på forskellige ydelser?

Svar (15.11.2013):

Reglerne om, hvordan henholdsvis en ’sammenhængende’ og ’sammenlagt’ ledighedsperiode opgøres, fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 107-109. ,Her fremgår blandt andet, at for kontanthjælpsmodtagere opgøres en ”sammenhængende” periode, som en periode hvor personen har modtaget kontanthjælp eller deltaget i et beskæftigelsestilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 10-12.

Af disse regler fremgår det ikke, at man kan lægge perioder sammen på forskellige ydelse. Dette indebærer, at man ikke kan lægge fx en periode som selvforsørgende sammen med en periode på kontanthjælp og ad den vej opnå mulighed for privat løntilskud (Obs! Dette ændres pr. 1/1-14).

Selvforsørgende kan komme i privat løntilskud, når de har været selvforsøgende i en sammenhængende periode på 6 måneder. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.