Revalidering - skat og andet arbejde

Spørgsmål:  

Hvordan beregner man skat af en revalideringsydelse?

Må man arbejde ved siden af en revalideringsydelse?

Svar (15.11.2013):

Skat af revalideringsydelse:
Revalideringsydelsen er et bruttobeløb, hvorfra der skal fratrækkes skat. 
Der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af revalideringsydelsen, men der skal trækkes ATP. ATP-bidraget udgør for borgeren 1/3 af det normale bidrag. Kommunen står for 2/3 af bidraget. I praksis foregår det sådan, at kommunen beholder borgerens andel og indbetaler ATP.

Arbejde/indtægt ved siden af:
Der er mulighed for at arbejde og tjene op til 12.000,- brutto pr. kalenderår, uden at der sker fradrag af revalideringsydelsen. Betingelsen for at kunne arbejde ved siden af en revalidering er, at arbejdet er af begrænset omfang og foreneligt med jobplanen, f.eks. i en ferieperiode, og at kommunen forinden har godkendt det. (Arbejdsindtægter ud over årligt 12.000 kr. brutto skal fradrages med bruttobeløbet i revalideringsydelsen i den periode, indtægten er indtjent.) 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.