Revalidering og personlig assistance mv.

Spørgsmål:

Jeg har følgende spørgsmål til et revalideringsforløb:

1. Hvis man får bevilget et revalideringsforløb til en erhvervsuddannelse, er der så i det forløb mulighed for at få bevilget personlig assistance?

2. Er der grænser for antallet af timer?

3. Vil der gennem et revalideringsforløb være mulighed for mere støtte end ved at benytte SPS, hvor der normalt maksimalt er mulighed for 5 timers støtte om ugen? Når der er tale om en person med begrænsninger i arbejdsevnen, hvordan kan løntilskuddet til arbejdsgiver så se ud i forløbet?

Svar (08.01.2014):

1. Ja. Jfr. LAB § 76 stk. 4: "Til personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 11, kan tilskud til hjælpemidler tillige gives som tilskud til personlig assistance".

2. Nej. Der er ingen regler om timer. Det må afgøres af behovet.

3. Som udgangspunkt får arbejdsgiveren ikke løntilskud. Eleven får sin løn og arbejdsgiveren afholder hele lønen uden tilskud.

Er der tale om en voksenlærling (over 25 år) kan arbejdsgivern få løntilskud til forskelsbeløbet mellem mindste voksenlærlingeløn og mindste overenskomstmæssige løn. Dette fremgår af LAB § 64 stk. 3.

Er der tale om en  elev som "på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats", kan der gives løntilskud til selve elevlønnen - LAB § 64 stk. 4.

"Hvilken løntilskudssats  der skal udbetales, sker efter en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte" - § 64 stk. 1

Løntilskuddet er fastsat i Vejledning 9796 af 05/12/2013 om satser. Der er 5 satser at vælge imellem. 26,15, 45,79, 72, 96, 105, 96 eller 141,02 kr. i timen.

Endelig skal der tages hensyn til bruttostøtteintensiteten, som er forholdet mellem lønomkostninger og støtte. Dette fremgår af bek. nr. 1645 af 27/12-13, § 82. Støtten må ikke overstige 75 pct. Er der anden støtte end løntilskuddet, må denne støtte + løntilskuddet ikke overstige 100 pct. For beregningsprincipper se vejl. nr. 9660 af 25/11-04 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.