Revalidering og elevuddannelse

Spørgsmål:

Hvad er retningslinjerne for revalidenter der indgår i et uddannelsesforløb? Hvem har ansvar for hvad - eksempelvis hvem er ansættende myndighed?

  1. Indgår revalidenter på lige fod med ordinære ansøgere til uddannelsen?
  2. Har revalidenter prøvetid ligesom ordinære elever?
  3. Hvem skal indhente straffeattester, børneattester på eleverne, når de skal ud i praktik?
  4. Jobcentret udarbejder en jobplan, men uddannelsesstedet vil have en uddannelsesaftale, hvem skal lave den?
  5. Får revalidenten løn/revalideringsydelse under praktikken?

Svar (15.11.2013):

Revalidender er som udgangspunkt at betragte som almindelige studerende, blot med den forskel, at deres uddannelse støttes økonomisk via revalideringsordningen.

Jobcentret kan vælge at følge en revalidend mere eller mindre tæt, men der er ikke krav om, at de skal varetage opgaver omkring det rent uddannelsesmæssige. Det forventes afklaret af aktørerne i det almindelige uddannelsessystem. 

  1. Indgår revalidender på lige fod med ordinære ansøgere til uddannelsen? Svar: Ja.
  2. Har revalidender prøvetid ligesom ordinære elever? Svar: Ja - jvf. ovenfor.
  3. Hvem skal indhente straffeattester, børneattester på eleverne, når de skal ud i praktik? Svar: Det er ikke jobcentrets forpligtelse 
  4. Jobcentret udarbejder en jobplan, men uddannelsesstedet vil have en uddannelsesaftale, hvem skal lave den? Svar: Det er ikke jobcentrets forpligtelse 
  5. Får revalidenden løn/revalideringsydelse under praktikken? Svar: Som hovedregel får de revalideringsydelse (fratrukket eventuel praktikløn). Der kan, hvis visse betingelser er opfyldt, bevilges løntilskud under elev-lærlingeforhold.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.