Løntilskudsansat og vagtplaner

Spørgsmål:  

Kan en medarbejder ansat i løntilskud indgå i arbejdspladsens vagtplan og dermed pålægges at arbejde f.eks. mellem jul og nytår?

Arbejdsgiveren mener "ja" og henholder sig til, at medarbejderen arbejder på samme vilkår som andre medarbejdere.

Medarbejderen mener "nej" og henholder sig til, at ansættelse i løntilskud skal være merbeskæftigelse og udgøre en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere, og at arbejdspladsen derfor skal kunne dække vagtbehovet med de øvrige medarbejdere. Hvis arbejdspladsen er afhængig af en ansat i løntilskud for at få dækket vagtplanen, er der efter medarbejderens opfattelse ikke tale om merbeskæftigelse.

Svar (15.11.2013):

Arbejdsgiveren har ret i sit "ja".

Reglerne om merbeskæftigelse knytter sig til opgørelsen af medarbejdere, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 64, stk. 2:

”Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder, jf. dog § 67, stk. 2.”

Og § 67, stk. 2: ”Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.”

Der er ikke noget i reglerne, der siger noget om, at det knytter sig til tilrettelæggelsen af arbejdet. 
 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.