Løntilskud efter supplerende kontanthjælp

Spørgsmål:  

En borger har været kontanthjælpsmodtager i 7 måneder.

Han har haft deltidsjob, 15 timer om ugen, og har fået supplerende kontant hjælp. Kan man bevilge løntilskud til borgeren nu?

Svar (15.11.2013):

Det fremgår af betingelsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 Stk. 2.

”For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal have modtaget kontanthjælp eller starthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder.”

Og så er betingelsen for løntilskud i private virksomheder opfyldt.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.