Kørepenge til mentor

Spørgsmål:

Kan man i forbindelse med en eller flere mentoraftaler bevilge kørepenge til mentor?
Det kunne være aktuelt, f.eks. hvis samme person er mentor for flere borgere og derfor har brug for at køre i bil for at besøge de forskellige uddannelsessteder eller virksomheder, hvor borgerne er.

Svar (15.11.2013):

Der findes ikke særlige regler om kørepenge til mentorer.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
”§ 80. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent.”

Hvordan honoraret fastsættes er der ikke nærmere regler om. Det må man forholde sig til, når man laver de konkrete aftaler. Ellers kan det være relevant at kontakte Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.