Jobrotation

Spørgsmål:  

Hvilke uddannelser giver ret til jobrotationsydelse?

Svar (15.11.2013):

Der er ikke i reglerne angivet noget om, hvilke typer efteruddannelse, medarbejderen skal sendes på i forbindelse med jobrotation.

Der er en række andre betingelser, som afgrænser ordningerne, og de er beskrevet i lovstofteksten om jobrotation

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.