Forlængelse af sygedagpenge

Spørgsmål: 

Hvis man er på sygedagpenge, der stoppes efter 52 uger, fordi der ikke er forlængelsesmuligheder, og man efterfølgende bliver syg af noget helt andet - har man da ret til, at sagen om forlængelse tages op igen?

Svar (15.11.2013):

Det, at man bliver syg af noget andet, bevirker ikke i sig selv, at forlængelsessagen skal tages op igen.

Borgeren kan selvfølgelig henvende sig og få vurderet, om betingelserne for sygedagpenge nu er opfyldt. Hvis personen stadig er omfattet af varighedsbegrænsningen, skal forlængelsesmulighederne også (gen)vurderes.

Man skal dog være opmærksom på, at der for personer, der har opbrugt retten til sygedagpenge i sammenhængende 52 uger, gælder et skærpet beskæftigelseskrav for ny ret til sygedagpenge (jf. sygedagpengelovens § 26): personen skal via udbetaling af A-dagpenge eller løn kunne dokumentere at have været arbejdsdygtig – som hovedregel i 13 uger – efter sidste sygemelding.

 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.