Fleksjobrefusion og sygedagpenge

Spørgsmål:  

Skal kommunen betale fleksjobrefusion - eller kun sygedagpenge - når en medarbejder i fleksjob, ansat efter de gamle fleksjobregler, er sygemeldt?

Svar (revideret 15.11.13):

Reglerne er sådan, at fleksjobrefusionen nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren modtager i sygedagpengerefusion, jf. bekendtgørelse nr. 978 af 5/8-13 om fleksjob:

”§ 2. Arbejdsgivers løntilskud til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage fra kommunen efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller fødsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.”

Fleksjobtilskuddet kan altså helt bortfalde, hvis sygedagpengerefusionen er lig med eller overstiger tilskuddet. Arbejdsgiver vil dog altid mindst modtage et beløb, der svarer til fleksjobtilskuddet.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.