Fleksjob - opsigelse og fratrædelse

Spørgsmål:  

1. Hvordan er refusionsreglerne i forbindelse med fleksjob under en opsigelsesperiode og i den periode, hvor den fleksjobansatte er berettiget til fratrædelsesgodtgørelse i op til 3 måneder? Det skal nævnes, at der her er tale om en person der er ansat efter de gamle fleksjobregler.

2. Kan en fleksjobansat sagligt afskediges med henvisning til ”Nedskæring af bevillingerne og opgaveomlægninger”?

Svar (revideret 15.11.13):

1. Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren fortsat har ret til refusion, så længe der udbetales løn, også i en opsigelsesperiode (men det kan være rart, at det fremgår af bevillingen).

2. En ansat i fleksjob er ansat som en almindelig lønmodtager og kan således afskediges på sagligt grundlag på samme måde. Det kan dog anbefales, at man er særligt opmærksom på at beskrive årsagerne til afskedigelsen (så det klart fremgår, at de aftalte skånehensyn ikke har noget med afskedigelsen at gøre).

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.