Fleksjob og ulønnet praktik

Spørgsmål:

Hvor lang en periode er der mulighed for, at en person vil kunne have ulønnet praktik som opstart til en fleksjobordning?

Svar (revideret 15.11.13):

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 44, stk. 1, nr. 4, at en virksomhedspraktik for ledige fleksjobbere kan have en varighed på op til 13 uger. 

Jobcentret foretager en konkret vurdering af behovet for afklaring, når længden af praktikperioden skal fastlægges.

Vær i øvrigt opmærksom på, at formålsbestemmelserne for etablering af et tilbud om virksomhedspraktik skal være opfyldt, jf. lov om en aktiv beskæftiglesesindsats, § 42. Det betyder fx, at der ikke kan bevilges virksomhedspraktik som almindelig introduktion til jobbet.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.