Fleksjob og ugentligt timetal

Spørgsmål:  

Kan man i en fleksjobansættelse have varierende arbejdstider i henhold til et 4 ugers arbejdstidsskema, hvor den ugentlige arbejdstid dog gennemsnitligt er 20 timer?

Svar (revideret 15.11.13):

Man skal ikke opfatte arbejdsevnen som en alt for mekanisk størrelse.

Der er i virkeligheden tale om en dynamisk og fleksibel størrelse, hvor angivelsen af den reelle arbejdstid er et estimat og ikke en præcis afgrænsning.

Derfor er der ikke noget til hinder for at oprette et fleksjob, hvor den reelle arbejdstid er varierende, så længe der er tale om skånebehov af et omfang, der stemmer overens med grundlaget for tilkendelse af fleksjob.

Dog vil det være klart mest korrekt - hvis der er tale om, at den varierende arbejdstid i ansættelsen er et længerevarende eller permanent vilkår – at det fremgår af fleksjobbevillingen. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.