Fleksjob og opsigelse

Spørgsmål:

Vi har ansat en person i et fleksjob – efter de gamle fleksjobregler. Skal den ansatte selv sige op fra sit fleksjob, når pågældende bliver 65 år, eller sker det naturligt, grundet loven kun gælder til det fyldte 65. år?

Svar (revideret 15.11.13):

Det vil være en god idé at skelne mellem reglerne for løntilskuddet og så selve ansættelsen.

Pointen er, at løntilskuddet falder bort, når personen når folkepensionsalderen, idet lovhjemlen herefter ikke længere er til stede.

Ansættelsen skal være etableret i henhold til de almindelige regler for ansættelse af lønmodtagere. Der bør derfor foreligge et ansættelsesbrev.

I ansættelsesbrevet bør der være taget højde for, at tilskuddet falder bort ved folkepensionsalderen, og at ansættelsen herefter ophører eller fortsætter uden tilskud.

Hvis der ikke er taget højde for dette, bør man sørge for at få afklaret spørgsmålet i god tid, idet ansættelsen som udgangspunkt kun kan ophøre med overholdelse af det aftalte opsigelsesvarsel.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.