Fleksjob og ejerskab af virksomhed

Spørgsmål:  

Kan man være fleksjobansat i en virksomhed, man er (med)ejer af.
F.eks. hvis man via arv eller ægtefælles død bliver (med)ejer af den virksomhed, hvor man allerede er ansat i fleksjob?

Svar (15.11.2013):

For at den ansatte kan betragtes som lønmodtager og dermed berettiget til et fleksjob som lønmodtager, må personen ikke have et ejerskab, der medfører, at den pågældende har afgørende indflydelse i virksomheden.

Man tager udgangspunkt i definitionen i bekendtgørelse nr. 1303 af 14/12-05 om drift af selvstændig virksomhed § 3.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.