Fleksjob og ledighed

Spørgsmål:

1. Gælder der særlige regler ved ledighed for en fleksjobber ansat i sin ægtefælles virksomhed?

2. Er det korrekt, at der maksimalt kan udbetales ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder efter det fyldte 60. år?

3. Er det korrekt at muligheden for at få kontanthjælp vil afhænge af, om ægtefællen kan forsørge vedkommende?

Svar (15.1.2014):

1. Nej, personen er omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere i fleksjob, og en ansat i en ægtefælles virksomhed er som udgangspunkt en lønmodtager på lige fod med andre.

2. Nej. Reglerne er ændret. En person kan modtage ledighedsydelse frem til pågældende når folkepensionsalderen. Vær iøvrigt opmærksom på, at for nogle personer, nedsættes satsen efter seks måneder. 

3. Ja, muligheden for at få kontanthjælp afhænger blandt andet af, om personens ægtefælle eller samlever kan forsørge én.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.