Fritstilling af fleksjobansat

Spørgsmål: 

Hvordan er en arbejdsgiver stillet, hvis en fleksjobansat medarbejder fritstilles og får nyt arbejde i opsigelsesperioden?

Følger tilskuddet medarbejderen til den nye arbejdsgiver, eller får den tidligere arbejdsgiver tilskud samtidig med, at medarbejderen kommer i fleksjob hos en anden virksomhed?

Svar (revideret 15.11.13):

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren er berettiget til tilskud, så længe der i henhold til ansættelsesaftale og overenskomst udbetales løn.

Hvis jobcentret i fritstillings- og opsigelsesperioden giver nyt tilbud om fleksjob, vil pågældende blive omfattet af de nye fleksjobregler, hvor den ansatte modtager løn suppleret med fleksløntilskud.

Det er jobcentrets afgørelse (og ansvar), hvis de giver tilbud om nyt fleksjob, allerede mens borgeren stadig er selvforsørgende i et andet fleksjob.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.