Fleksjob og feriepenge

Spørgsmål:

Hvad sker der med feriedage med ledighedsydelse, hvis medarbejderen i forvejen har optjent feriepenge og feriedagpenge?

Svar (15.11.2013):

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 74e, stk. 5:
”Der sker fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i et ferieår efter stk. 3, i det omfang den pågældende til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn og den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn sammenlagt med retten til feriedage med ledighedsydelse overstiger 25 feriedage.”

Med andre ord: hvis personen i forvejen har optjent feriepenge og feriedagpenge svarende til 25 dage eller mere, falder feriedagene med ledighedsydelse bort. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.