Fleksjob og ferie

Spørgsmål:

Hvor mange feriedage skal man som fleksjobansat afholde i en ferieuge, hvis man i en normal arbejdsuge har en eller flere fridage?

Svar (revideret 15.11.13):

Personer der er ansat i et fleksjob er omfattet af de almindelige ferieregler. Det vil sige, den ansatte har ret til 25 feriedage om året.

Når en fleksjobansat har en eller flere arbejdsfridage, så betragtes det ikke som fridage, men som nødvendige skånehensyn pga. begrænsninger i arbejdsevnen. En hel ferieuge er derfor 5 feriedage uafhængigt af, hvordan den faktiske arbejdstid er tilrettelagt.

Personer der er ansat efter de nye fleksjobregler modtager løn eller feriegodtgørelse + flekslønstilskud under ferien. Modtager personen ikke feriegodtgørelsen eller løn, kan pågældende eventuelt være berettiget til ledighedsydelse.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.