Fleksjob og arbejdsevne

Spørgsmål: 

Hvor ”stor” eller ”lille” må ens arbejdsevne være for at få tilkendt fleksjob?

Svar (revideret 15.11.13):

For at kunne få tilbud om et fleksjob, skal personens arbejdsevne være så varigt og væsentligt begrænset, at personen ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår.

Arbejdsevnen vurderes både i forhold til de antal timer som pågældende kan arbejde og effektiviteten af de præsterede timer.

Svar på spørgsmål om love og regler   
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.