Fleksjob og afspadsering

Spørgsmål:  

Har en person der er ansat i et fleksjob efter de 'gamle' fleksjobsregler, krav på afspadsering?
Medarbejderen er ansat i et fuldtidsfleksjob 37 timer ugentlig og møder reelt på arbejde 18 timer på grund af en nedsat arbejdsevne.
Hvis medarbejderen så en uge arbejder eksempelvis 20 timer, har denne medarbejder så ret til 2 timers afspadsering, eller vil det først blive aktuelt hvis timeantallet kommer op over 37 timer på en uge?

Svar (revideret 15.11.13):

Det er svært at vurdere den konkrete sag, når man ikke kender ansættelsesaftalen, men helt generelt kan man sige, at der i fleksjobordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke er lagt op til, at man skal have afspadsering, hvis man reelt kan arbejde mere end oprindelig beregnet, så længe man er under de 37 timer.


  
Svar på spørgsmål om love og regler   
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.


Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.