Fleksjob - Medarbejder flytter til anden kommune

Spørgsmål:

Kan en medarbejder på den gamle fleksjobordning skifte bopæl til en anden kommune og fortsætte på den gamle ordning?

Svar (15.01.2014):

Ja. Personer der er ansat efter "de gamle" fleksjobregler bevarer retten til tilskuddet, selv om de flytter til en anden kommune. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 73. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.


Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.