Fleksjob - Løn og pension

Spørgsmål:

Skal der være pension på alle fleksjob oprettet efter ny ordning? Kan det aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager, at der ikke er pension hvis ansættelsen sker på et ikke overenskomstdækket område?

Svar (15.11.2013):

Fleksjob efter de nye regler – på overenskomstdækket område

  • Løn og arbejdsvilkår fastsættes efter overenskomsten på området. Overenskomsten kan fraviges, men i bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det ikke er intentionerne at overenskomstens bestemmelser om fx pension skal fraviges. (LAB, § 70 e, stk. 3)

Fleksjob efter de nye regler – på ikke-overenskomstdækket område

  • Løn og arbejdsvilkår fastsættes efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Såfremt der er en relevant, sammenlignelig overenskomst, tages der udgangspunkt i denne. (LAB, § 70 e, stk. 4) Det betyder, at såfremt der er pension i den sammenlignelige overenskomst, så er dette udgangspunktet.
    Se evt. også ministerens svar på spørgsmål omhandlende dette emne, som er at finde i materiale fra lovforslag l53.

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.