Fleksjob i udlandet

Spørgsmål:  

Er det muligt at bevillige fleksjob til en person, hvis vedkommende ansættes i et svensk registreret firma – og dermed aflønnes fra Sverige, men i realiteten er udstationeret (har arbejdsplads) i Danmark?

Svar (revideret 15.11.13):

Mulighederne for at blive ansat i et fleksjob og udstationeret i udlandet er afgrænset i bekendtgørelse nr. 978 af 5/8-2013 om fleksjob:
”§ 1. Fleksjob kan etableres hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når 1) den fleksjobvisiterede er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, 2) ansættelsen er frivillig for personen, 3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, 4) udstationeringen højst er af et års varighed, og 5) den ansatte er sikret hjemrejse.”

Svaret på spørgsmålet er altså: nej.Svar på spørgsmål om love og regler   
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.


Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.