Fleksjob for selvstændige og sammenlignelig overenskomst

Spørgsmål:  

Hvordan fastsættes det, hvad en "sammenlignelig overenskomst" for en selvstændig der visiteres til fleksjob, er, når vedkommende udfører meget forskelligartede opgaver fra virksomheds- og personaleledelse til rent administrative opgaver, og når der ikke i samme virksomhed findes ordinært ansatte i lignende stillinger?

Svar (revideret 15.11.13):

Det er et meget konkret spørgsmål, der som udgangspunkt kræver en meget konkret vurdering.

Det generelle svar er: når det skal fastsættes, hvad der er en sammenlignelig overenskomst, tages der udgangspunkt i, hvilke arbejdsopgaver personen udfører. Hvilken sammenlignelig overenskomst, der er den rigtigste, afhænger derfor af en helt konkret arbejdsbeskrivelse.


 
Svar på spørgsmål om love og regler   
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.


Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.
Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.
Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.