Fleksjob - ansættelse i ægtefælles virksomhed

Spørgsmål:

Kan en fleksjobber (godkendt) ansættes i ægtefælles virksomhed?

Svar (02.12.13):

Man kan godt ansætte sin ægtefælle i fleksjob.

Det er centralt, at ægtefællen ansættes som lønmodtager, dvs. der skal indgås en lønaftale. Hvis ikke ægtefællen ansættes som lønmodtager, så vil han/hun blive betragtet som selvstændig og så vil han/hun formodentlig ikke opfylde betingelserne for fleksjob (med mindre han/hun tidligere har været selvstændig).

Se evt. §§ 3 og 4, bekendtgørelse nr. 978 af 5/8-13. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.