Ferie under virksomhedsrevalidering

Spørgsmål:  

Kan man holde ferie under virksomhedsrevalidering?
 
Kan man ansøge ferie gennem A-kassen, når man er i en virksomhedsrevalidering?

Kan man afholde optjent ferie under en virksomhedsrevalidering?

(Den virksomhed, spørgsmålet drejer sig om, holder ikke ferielukket i løbet af sommeren).

Svar (revideret 15.11.13):

Svaret på spørgsmålene afhænger af, hvilken type virksomhedsrevalidering der er etableret.

Såfremt virksomhedsrevalideringen er etableret som en virksomhedspraktik med revalideringsydelse, har personen ret til 5 ugers ferie, når personen har modtaget revalideringsydelse i 12 sammenhængende måneder, jf. lov om en aktiv socialpolitik, § 54 a  Har personen opsparet ferie med feriegodtgørelse (feriepenge), skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan max udgøre 5 uger. Ferie skal godkendes af jobcenteret. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til, at den ønskede periode, ikke modvirker den igangværende eller planlagte virksomhedsrevalidering. Der skal også tages hensyn til personen øvrige forhold, fx hvornår personen familie holder ferie.

Hvis virksomhedsrevalideringen er etableret med løntilskud, hvor personen modtager løn fra arbejdsgiveren, gælder de almindelige ansættelsesretlige regler om opsparing af feriedage. Ferien placeres efter aftale med arbejdsgiver.

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.