Ferie under delvis raskmelding

Spørgsmål:  

Kan man afvikle ferie under en delvis raskmelding?

Svar (15.11.2013):

Man kan godt holde ferie med feriepenge, hvis man ikke er for syg til at få noget ud af ferien. Det har i den forbindelse ingen betydning, om man er helt eller delvis sygemeldt.

Hvis man ikke betragtes som fuldt arbejdsdygtig, men rask nok til at holde ferie, kan man afbryde sygedagpengeperioden og få genoptaget sygedagpengene, når man vender tilbage. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.