Beskyttet beskæftigelse og grænse for aflønning

Spørgsmål:  

Er der nogle regler vedrørende den øvre grænse for aflønningen i beskyttet beskæftigelse som supplement til førtidspension?

Svar (15.11.2013):

Der er ikke fastsat regler om en øvre grænse for aflønning ved beskyttet beskæftigelse efter serviceloven.

En beskrivelse af reglerne og henvisninger til den relevante bekendtgørelse findes i øvrigt i lovstofteksten Beskyttet beskæftigelse på www.cabiweb.dk. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.