Løntilskud og virksomhedspraktik

Spørgsmål:  

Hvordan opgøres antallet af medarbejdere i forbindelse med forholdstalskravet til, hvor mange personer der må være i løntilskud og virksomhedspraktik?

Tæller freelance-medarbejdere med?

Svar (15.11.2013):

Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats:
"§ 70. Antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre
1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0‑50 ansatte, dog altid 1 person, og herudover
2) 1 person for hver 10 ordinært ansatte."

Og:
"Stk. 5. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave."

Der er herudover ikke fastlagt noget nærmere om definitionen af ansatte, men freelancere kan rimeligvis ikke regnes med.

Det er formodentlig CVR-registeret, der vil være afgørende.

Myndigheden på området, som en forespørgsel om nødvendigt må rettes til, er  Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.