Løntilskud og ansættelse af ægtefælle

Spørgsmål: 

Jeg ejer 15% af virksomheden. Jeg har læst, at man ikke må ansætte sin ægtefælle med løntilskud. I mange sammenhænge benyttes grænsen på 25% ejerandel, da dette anses som bestemmende indflydelse. Er det også 25% ejerandel, der er afgørende for om man kan ansætte sin ægtefælle med løntilskud? 

Svar (15.11.2013):

I forbindelse med reglen om ikke at kunne ansætte sin ægtefælle i løntilskud, er ikke beskrevet noget om problemstillingen omkring ejerandel.

Formodentlig vil en person, der ejer 15% af aktierne i et firma, ikke blive anset som ejer. Det er dog jobcenteret, der skal påse, at reglen overholdes, så det må anbefales at henvende sig til jobcenteret med forespørgslen.

Et bindende, officielt svar vil man kun kunne få fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 

 

Svar på spørgsmål om love og regler
Bemærk datoen angivet ved det enkelte svar. Svaret bygger på de love og regler, der var gældende på dette tidspunkt.Cabi formidler viden om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Det sker først og fremmest i form af lovstoffet på denne hjemmeside.

Cabi har tidligere besvaret specifikke spørgsmål til lovgivningen. Det tilbyder vi ikke længere, men vi præsenterer her på siden løbende svar på spørgsmål med generel relevans og stor indflydelse på det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.

Udvalgte spørgsmål og svar bliver lagt her på hjemmesiden.