Matchvurdering af ledige og revalidender

Jobcenteret skal vurdere ledige og revalidender i forhold til 3 forskellige matchgrupper. Den såkaldte matchvurdering.

Jobcenteret skal matchvurdere ledige fleksjobbere og revalidender, der er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats.

At foretage et match vil sige at lave en vurdering af vedkommendes beskæftigelsespotentiale –dvs. en samlet vurdering af vedkommendes arbejdsmarkedsrelevante ressourcer, kompetencer og udviklingsmuligheder.

Hver gang jobcenteret følger op, skal den ledige fleksjobber eller revalidenden placeres i 1 af de nævnte 3 kategorier:

  • Match 1. Jobklar – borgeren er parat til at tage et arbejde og forsørge sig selv inden for 3 måneder.
  • Match 2. Indsatsklar – borgeren kan deltage i beskæftigelsesindsatsen eller vende gradvist tilbage til arbejde.
  • Match 3. Midlertidigt passiv – borgeren er hverken jobklar eller for tiden i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats/vende tilbage til arbejde.

 

Læs en uddybende beskrivelse af matchvurderingen.

Målgrupper

Ledige fleksjobbere og revalidender, som er omfattet af en beskæftigelsesrettet indsats, skal jobcenteret placere i 1 af 3 kategorier i det såkaldte matchsystem.

Jobcenteret skal matche personen, hver gang der skal følges op på sagen, i de fleste tilfælde minimum hver 3. måned.

Selve matchvurderingen 

Som udgangspunkt matcher man personen ved at stille de 2 centrale spørgsmål:

  • Om borgeren er parat til at tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder, og hvis ikke,
  • Om personen så er parat til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud.

Med svarene på disse spørgsmål kan man placere borgerne i de 3 matchgrupper:

  • Match 1. Jobklar – ja, borgeren er parat til at tage et arbejde inden for 3 måneder.
  • Match 2. Indsatsklar – ja, borgeren kan deltage i beskæftigelsesindsatsen, men er ikke umiddelbart klar til at gå i arbejde.
  • Match 3. Midlertidigt passiv – borgeren er hverken jobklar eller for tiden i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats.

 

Der gælder dog det specielle for revalidender, at de kun kan placeres i match 1 eller 2, da de pr. definition er visiteret til en beskæftigelsesrettet indsats. Under revalideringen placeres de i match 2 indtil der resterer under 3 måneder af revalideringsperioden. Herefter placeres de i match 1, såfremt jobcentret vurderer, at de vil være i stand til at påtage sig arbejde efter endt revalidering.

Særligt om forsikrede ledige

Forsikrede ledige skal som sådan ikke matches, da de pr. definition står til rådighed og er "født" som match 1. Hvis jobcentret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt den ledige kan påtage sig et arbejde og dermed er i tvivl om rådigheden, skal jobcentret underrette a-kassen, som skal foretage en rådighedsvurdering. Hvis a-kassen vurderer, at personen ikke står til rådighed, mister personen sin ret til arbejdsløshedsdagpenge.