Jobcenterets virksomhedsservice

Virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene. Jobcentrene skal yde gratis service til virksomhederne, så de kan få den arbejdskraft, de har brug for.

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, §§ 15 og 10
  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 3

Jobcentrene skal yde en vederlagsfri service over for private og offentlige virksomheder, der søger arbejdskraft eller ønsker at fastholde medarbejdere.

Handler det om rekruttering, skal jobcentrene stå til rådighed og formidle relevant arbejdskraft fra gruppen af ledige. Læs mere under Jobformidling.

Ønsker en virksomhed hjælp til at fastholde medarbejdere, skal jobcentrene stå til rådighed med vejledning og eventuelt deltagelse i rundbordssamtaler. Læs mere under Den forebyggende indsats.

Administrativ bistand kan endvidere tilbydes private og offentlige virksomheder som hjælp fra jobcenteret. Det gælder, når virksomhederne samarbejder med jobcenteret om at fastholde eller ansætte personer, der har vanskeligt ved at få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Jobcentrene har derudover en forpligtelse til at yde service over for virksomhederne, når personer, der er sygemeldt i længere tid, skal have afklaret deres arbejdsevne eller skal ansættes med løntilskud, i fleksjob eller skånejob.

Jobcentrene skal tilrettelægge indsatsen ud fra en helhedsorienteret synsvinkel: De skal være opmærksomme på, hvilke støttemuligheder der kan være relevante i det pågældende tilfælde, også selv om de vedrører regler på et andet område eller en anden form for hjælp end den, personen eller virksomheden har efterspurgt.

Læs mere om virksomhedsservice

Jobcentrets virksomhedsservice

Med vedtagelse af beskæftigelsesreformen understreges det at ”virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Jobcentrene skal i langt højere grad have fokus på at hjælpe virksomhederne med rekruttering. Indsatsen skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Jobcentrene skal servicere virksomhederne med fokus på 3 områder: rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Jobcentrenes service inden for området rekruttering af ledige: Det skal være en kerneopgave for jobcentrene at opsøge relevante virksomheder og tilbyde dem hjælp til at matche ledige ved at hjælpe med at udsøge, matche, screene og formidle relevante ledige til konkrete stillinger i virksomhederne. Formidling på tværs af kommunegrænser understøttes af et landsdækkende it-system”.

Derudover har jobcentrene en forpligtelse til at yde en service over for virksomhederne, når personer:

Jobcenteret skal yde servicen for at lette virksomhedernes arbejde med den administration, som er en del af samarbejdet.

Servicen kan typisk bestå i, at virksomhederne hurtigt kan få kontakt med relevante medarbejdere eller kontaktpersoner og let kan få adgang til information og de nødvendige blanketter i jobcenteret.

Reglerne om tavshedspligt kan dog i nogle tilfælde medføre, at en person skal give sit samtykke, før en virksomhed kan få de ønskede oplysninger.

Jobcentrene skal tilrettelægge indsatsen ud fra en helhedsorienteret synsvinkel: De skal være opmærksomme på, hvilke støttemuligheder der kunne være relevante i det pågældende tilfælde -også selv om de vedrører regler på et andet område eller en anden form for hjælp end den, personen eller virksomheden har efterspurgt.

Hvis en person og en virksomhed fx ansøger om et bestemt arbejdsredskab med henblik på at fastholde personen i sit nuværende arbejde, skal jobcenteret ikke alene undersøge muligheden for at bevilge det pågældende arbejdsredskab.

Jobcenteret skal desuden være opmærksom på, om en anden form for hjælp er relevant, fx hjælpemidler til hjemmet, personlig assistance eller ansættelse med løntilskud.