Cabi-kursus: Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær

22. november 2018 kl. 09:00
Aarhus

Det korte fravær udgør ca. halvdelen af fraværet i Danmark. Gælder det også i jeres organisation? Mangler du viden om, hvad det kan skyldes, og hvordan du får nedbragt fraværet til et passende niveau? Så vil du på dette kursus få indsigt og praksisnære redskaber, som du kan bringe med hjem og effektuere i egen organisation dagen derpå.

Det korte fravær er dyrt for arbejdsgiveren. Det er driftsforstyrrende og til gene for både den syge, dennes kollegaer og dig som leder. Meget af det korte fravær er påvirkeligt, så derfor kan der være store menneskelige og økonomiske gevinster i en målrettet indsats.

Indhold:

 • Indsigt i årsager til korttids, langtids- og klatfravær
 • Væk med tabuer. Italesæt dilemmaer – Gør fremmøde til et fælles projekt
 • Tips til at spotte udfordringer i organisationen og medarbejdere der har brug for støtte
 • Spot den stressede medarbejdere eller misbrugeren i tide
 • Indsigt i hvordan du bruger APV-data og fraværsstatistik til analyse og monitorering
 • Omregning af fravær til noget håndgribeligt, som giver motivation for ændringer/tiltag
 • Indsigt i hvordan arbejdspladskulturen og ledelsesstil påvirker fremmøde/fravær
 • Præsentation af værktøjer til håndtering af gentaget fravær og korttidsfravær
 • Vejledning omkring brug af Mulighedserklæringer ved gentaget fravær
 • Viden og redskaber til det forebyggende arbejde. Inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen og tillidsorganisationen
 • Betydningen af topledelsens tilgang til fremmøde/fravær og nærmeste lederes betydning for trivsel og fremmødekultur.

Udbytte  

Alle deltagere på et tidligere kursus vil anbefale kurset til andre, og de svarede samstemmigt "Ja, kurset har givet mig mere inspiration til at arbejde med korttidsfravær i mit daglige arbejde".

Du vil opnå indsigt i årsager og mekanismer. Desuden får du viden om hvordan du foretager en målrettet indsats med gode resultater, som kan ses på bundlinjen og samtidig skaber et godt arbejdsmiljø og høj trivsel på arbejdspladsen.

Du vil få præsentation af konkrete praksisværktøjer og ideer, der kan implementeres i egen organisation dagen efter.

Målgruppe

Ledere og HR-medarbejdere

Praktisk 

Kurset afholdes 22. november 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Tilmeld dig her

Pris kr. 2.600 (ekskl. moms) inkl. frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding er bindende og prisen refunderes ikke ved framelding eller udeblivelse (du kan dog frit overdrage din plads til en kollega).

Se flere Cabi-Kurser for virksomheder. 

Din underviser  

Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard har 20 års konsulenterfaring med ledelsesmæssig rådgivning og metodeudvikling indenfor forebyggelse og håndtering af stress og sygefravær. Hun har viden på både strategisk og operationelt niveau fra ansættelse i en skandinavisk virksomhed og som konsulent indenfor strategisk sundhed og forebyggelse.