Cabi-kursus: For den professionelle HR partner om bæredygtige fastholdelsesforløb

24. oktober 2018 kl. 09:00
Aarhus

Er du erfaren i at afholde svære samtaler i forbindelse med sygemeldinger på arbejdspladsen? Og er du vant til at tage imod medarbejdere, som vender tilbage efter en sygemelding? Dette kursus er til dig, der ønsker at udbygge din værktøjskasse med konkrete redskaber og vinkler, der kommer hele vejen rundt om fastholdelsesarbejdet.

undefined


Du får på heldagskurset ny viden om, hvordan du sammen med den sygemeldte medarbejder samarbejder konstruktivt og målrettet om parathed og motivation i fastholdelsen. Du får også indblik i udfordringerne omkring din professionelle hjælperolle.

Indhold:

  • Indsigt i parathedsstadier, motivationsfaser, funktionsniveau og udviklingsforløb hos den sygemeldte ift. planlægning og gennemførelse af et bæredygtigt TTA-forløb
  • Redskaber til forskellige tilgange til sygefraværshåndtering (både hos den korttids- og langtidssygmeldte, hos medarbejderen med en arbejdsbetinget lidelse eller arbejdsskade og hos den stressramte eller psykisk sårbare der skal vende tilbage til jobbet.)
  • Opmærksomhedspunkter og tips til systematisk opfølgning ud fra forskellige fraværsårsager
  • Tjeklister til den gode modtagelse og vigtige forhold omkring optrapningsplaner – herunder timing og dosering
  • Viden og praksisnære redskaber om udfordringer i hjælperollen og den professionelle tilgang til sygefraværsindsatsen.  

Udbytte: 

Du vil opnå en større succesrate i fastholdelsesforløbene gennem bedre indsigt i din egen hjælperolle.

Deltagere på tidligere afholdt kursus har alle tilkendegivet, at indholdet gav inspiration til det daglige arbejde  og vil gerne anbefale det til andre. Deltagerne fremhæver særligt underviserens viden, eksempler fra praksis samt en god formidling med konkrete praksisværktøjer og ideer, der kan implementeres.

Praktisk:

Kurset afholdes 24. oktober 2018 kl. 9.00-15.00 hos Cabi, Åboulevarden 70.3, 8000 Aarhus C.

Tilmeld dig her

Pris kr. 2.600 (ekskl. moms) inkl. frokost, kaffe og kage. 

Tilmelding er bindende og prisen refunderes ikke ved framelding eller udeblivelse (du kan dog frit overdrage din plads til en kollega).

Se flere Cabi-Kurser for virksomheder. 

Din underviser: 

Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard har 20 års konsulenterfaring med ledelsesmæssig rådgivning og metodeudvikling indenfor forebyggelse og håndtering af stress og sygefravær. Hun har viden på både strategisk og operationelt niveau fra ansættelse i en skandinavisk virksomhed og som konsulent indenfor strategisk sundhed og forebyggelse.


 

Ja tak, jeg vil gerne modtage kursusoversigten direkte i indbakken to gange årligt: