Cabi-kursus: Forebyg og håndter stress

9. oktober 2018 kl. 09:00
København

Stress er i flere virksomheder en større udfordring, der både går ud over arbejdsmiljø, trivsel og bundlinje. Som leder eller HR-ansvarlig er der fokus på arbejdsmiljøet og trivslen, samtidig med at bundlinjen skal harmonere. Det kan give behov for nye kompetencer og redskaber til indsatsen.

Dette kursus sætter spot på viden og redskaber som øger dine handlemuligheder som leder og organisation.

Indhold:

 • Generel viden om stress.
 • Symptomer på stress – fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt
 • Spot stress hos medarbejdere og kollegaer
 • Opmærksomhedspunkter og vigtige forhold i dialogen med medarbejderen, der er stresset men ikke sygemeldt
 • Kontakt og dialog med den sygemeldte stressramte
 • Vigtige forhold omkring de øvrige medarbejdere i gruppen omkring den stressramte.
 • Lederens rolle og ansvar i fht. forebyggelse og håndtering af stress i organisationen, i gruppen og hos den enkelte medarbejder
 • Forebyggelse og trivselsfaktorer set med organisatoriske briller
 • Hvordan sætter jeg som leder stressforebyggelse på dagsordenen i mit team?
 • Forebyggelse af egen stress.

Udbytte:

På dette kursus får du viden og redskaber til at spotte, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen.
Du får tilført nuancer og redskaber, som giver dig konkrete ledelsesmæssige handlemuligheder i såvel forebyggelsen som håndteringen af stress på arbejdspladsen.

Målgruppe:

 • Ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte

Praktisk 

Kurset afholdes 9. oktober 2018 kl. 9.00-15.00 centralt i København - adressen oplyses før kursusstart .

Pris kr. 2.600 (ekskl. moms) inkl. frokost, kaffe og kage. 

Tilmeld dig her

Tilmelding er bindende og prisen refunderes ikke ved framelding eller udeblivelse (du kan dog frit overdrage din plads til en kollega).

Se flere Cabi-Kurser for virksomheder.

Din underviser 

Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard har 20 års konsulenterfaring med ledelsesmæssig rådgivning og metodeudvikling indenfor forebyggelse og håndtering af stress og sygefravær. Hun har viden på både strategisk og operationelt niveau fra ansættelse i en skandinavisk virksomhed og som konsulent indenfor strategisk sundhed og forebyggelse.